strona główna
  Komu przyznać Perły Biznesu? Zaproponuj kandydatów.
Rozpoczynamy etap zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego  „Perły Biznesu”.  Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2022 i Osobowość Biznesu 2022.  Organizatorem konkursu jest jak co roku redakcja „Świata Biznesu”.
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Reklama

  Cennik reklam
  Wymiary ogłoszeń
  Kontakt
  Oferta reklamowa Świata Biznesu

Zapraszamy do Świata Biznesu

Szanowni Państwo!

Pragniemy zachęcić Państwa do współpracy z magazynem gospodarczym „Świat Biznesu", wydawanym przez oficynę wydawniczą „ABKOWICZ PRESS” i zaprosić do pojawienia się na łamach reklamowych naszego pisma.

Wyrażamy przekonanie, że pojawienie się na łamach reklamowych „Świata Biznesu” (w formie tekstów promocyjnych lub ogłoszeń reklamowych) stworzy okazję do zaprezentowania wizerunku Państwa firmy lub instytucji w najbardziej prestiżowym magazynie gospodarczym regionu, obok największych i najlepiej prosperujących przedsiębiorstw i instytucji Pomorza Zachodniego.

Czytelnicy

„Świat Biznesu", kolorowy magazyn informacyjno-promocyjny o dziesięcioletniej tradycji, przeznaczony jest dla menedżerów, przedsiębiorców, kupców, działaczy samorządów gospodarczych i terytorialnych. Zawiera informacje, artykuły publicystyczne oraz teksty promocyjne poświęcone wydarzeniom gospodarczym Pomorza Zachodniego. Znajdą w nim Państwo także publikacje związane z modą, rekreacją, zdrowiem, czyli tym wszystkim co składa się na nowoczesny styl życia ludzi biznesu.

Tematyka

Materiały dziennikarskie zawierają szeroko pojętą problematykę związaną ze sprawami gospodarki. Na naszych łamach prezentujemy menedżerów i działaczy samorządowych oraz kierowane przezeń firm i instytucje, artykuły informacyjne i publicystyczne, dyskusje redakcyjne, felietony gospodarcze, a także publikacje związane z modą i stylem życia w świecie interesów.

Nakład

3000 egzemplarzy

Dystrybucja

Pismo towarzyszy większym imprezom gospodarczym w naszym regionie. Oprócz tego wysyłane jest każdorazowo do:

najwyższych władz państwowych

ministerstw

Urzędu Wojewódzkiego

Urzędu Marszałkowskiego

urzędów miast i gmin Pomorza Zachodniego

największych firm Pomorza Zachodniego

"Świat Biznesu" obecny jest w instytucjach gospodarczych, kulturalnych i turystycznych regionu

"Świat Biznesu" przeczytać mogą goście renomowanych hoteli i lokali gastronomicznych województwa.

Kontakt i szczegółowe informacje:

Włodzimierz Abkowicz

tel. 0 601 335 804

e-mail: wlodzimierz.abkowicz@swiatbiznesu.com

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Danuta Zawadzka

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3668904