strona gwna
  Dyskusja o gospodarce morskiej

Oto wiodcy temat najnowszego wiata Biznesu. Do rozmowy o sytuacji w brany morskiej zaprosilimy przedstawicieli wiata biznesu i nauki. W dyskusji w aktualnym numerze uczestnicz: Andrzej Strzeboski, prezes zarzdu Stoczni Szczeciskiej, Pawe Szumny, zastpca dyrektora Urzdu Morskiego w Szczecinie, Jarosaw Tarczyski, prezes Pnocnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczeciskiego

Caa rozmowa w magazynie wiat Biznesu nr 6-7/2018. Przeczytaj w wersji PDF>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Reklama

  Cennik reklam
  Wymiary ogosze
  Kontakt
  Oferta reklamowa wiata Biznesu

Zapraszamy do wiata Biznesu

Szanowni Pastwo!

Pragniemy zachci Pastwa do wsppracy z magazynem gospodarczym „wiat Biznesu", wydawanym przez oficyn wydawnicz „ABKOWICZ PRESS” i zaprosi do pojawienia si na amach reklamowych naszego pisma.

Wyraamy przekonanie, e pojawienie si na amach reklamowych „wiata Biznesu” (w formie tekstw promocyjnych lub ogosze reklamowych) stworzy okazj do zaprezentowania wizerunku Pastwa firmy lub instytucji w najbardziej prestiowym magazynie gospodarczym regionu, obok najwikszych i najlepiej prosperujcych przedsibiorstw i instytucji Pomorza Zachodniego.

Czytelnicy

„wiat Biznesu", kolorowy magazyn informacyjno-promocyjny o dziesicioletniej tradycji, przeznaczony jest dla menederw, przedsibiorcw, kupcw, dziaaczy samorzdw gospodarczych i terytorialnych. Zawiera informacje, artykuy publicystyczne oraz teksty promocyjne powicone wydarzeniom gospodarczym Pomorza Zachodniego. Znajd w nim Pastwo take publikacje zwizane z mod, rekreacj, zdrowiem, czyli tym wszystkim co skada si na nowoczesny styl ycia ludzi biznesu.

Tematyka

Materiay dziennikarskie zawieraj szeroko pojt problematyk zwizan ze sprawami gospodarki. Na naszych amach prezentujemy menederw i dziaaczy samorzdowych oraz kierowane przeze firm i instytucje, artykuy informacyjne i publicystyczne, dyskusje redakcyjne, felietony gospodarcze, a take publikacje zwizane z mod i stylem ycia w wiecie interesw.

Nakad

3000 egzemplarzy

Dystrybucja

Pismo towarzyszy wikszym imprezom gospodarczym w naszym regionie. Oprcz tego wysyane jest kadorazowo do:

najwyszych wadz pastwowych

ministerstw

Urzdu Wojewdzkiego

Urzdu Marszakowskiego

urzdw miast i gmin Pomorza Zachodniego

najwikszych firm Pomorza Zachodniego

"wiat Biznesu" obecny jest w instytucjach gospodarczych, kulturalnych i turystycznych regionu

"wiat Biznesu" przeczyta mog gocie renomowanych hoteli i lokali gastronomicznych wojewdztwa.

Kontakt i szczegowe informacje:

Wodzimierz Abkowicz

tel. 0 601 335 804

e-mail: wlodzimierz.abkowicz@swiatbiznesu.com

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
wiat Biznesu
al. Piastw 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Wodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespó redakcyjny
Micha Abkowicz
Mieczysaw Manik
Pawe Staa
Magdalena Szczepkowska

Stali felietonici
Jacek Batg
Stanisaw Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Wsppraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elbieta Kubowska

Reklamy i ogoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dbogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiaów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjtych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna tre reklam, ogosze
i tekstów sponsorowanych.

wiat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2482127