strona główna
  Odpocznijmy na chwilę od newsów związanych z koronawirusem. Najnowszy Świat Biznesu trafił do czytelników i jest do pobrania w wersji pdf.
W pierwszym w tym roku wydaniu magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego przeczytamy obszerną relację i podsumowanie konkursu Perły Biznesu 2019 oraz rozmowę z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyszłości drogi S6 (jej oddanie było Wydarzeniem Gospodarczym 2019 roku), dokończeniu drogi S3, obwodnicach Pomorza Zachodniego i szybkiej trasie do Warszawy przez Wałcz. Numer jak zwykle uzupełnia Koktajl biznesowy, felietony ekonomistów, Karuzela kadrowa i Twarze Biznesu. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<<
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 4-5/2013

  HOME    Świat Biznesu nr 4-5/2013    

Biznes bez iluzji: Cypryjski demon

„Nie ma takiego okrucieństwa, takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, gdy nie starczy mu pieniędzy” –głosił półtora wieku temu Alexis de Tocqueville, francuski polityk i historyk, nauczyciel demokracji w USA.

Ostatnie wydarzenia na Cyprze to dowód na prawdziwość słów Francuza. Oto rząd cypryjski w obliczu krachu systemu bankowego i kryzysu zadłużenia postanowił opodatkować depozyty w cypryjskich bankach (kwoty lokat do 100 tys. euro planowano obciążyć podatkiem 6,75%, tj. znacznie przekraczającym roczną stopę oprocentowania, a lokaty wyższe miały być przycięte nawet o 25%). To niegodziwość skierowana nie tylko w obywateli Cypru, ale również w oszczędności zagraniczne lokowane na Cyprze, głównie pochodzące od noworodzącej się klasy bogaczy z Europy Wschodniej i Rosji.  Cała operacja została skrzętnie zaplanowana, a banki wstrzymały działalność na kilkanaście dni.

Cypr jest pierwszym krajem w historii strefy euro, w którym wprowadzono kontrolę przepływu kapitału. I nie jest to autorski pomysł rządu cypryjskiego. Wszystko odbywa się pod silną presją struktur unijnych, odpowiedzialnych za walkę z kryzysem zadłużenia w strefie Euro.
Katastrofa cypryjska zmusiła w końcu ministrów finansów Eurolandu do pilnej pożyczki dla Cypru. Gorące 10 miliardów euro zostanie przeznaczone na stabilizację systemu finansowego. Wydaje się więc, że Cypr uda się uratować, ale nie oznacza to zażegnania kryzysu. Kraj czekają radykalne zmiany i reformy w bankowości. Bank Laiki ulegnie likwidacji, a największy w kraju - Bank Cypru przejdzie restrukturyzację. Poważne straty poniosą ci, którzy mają na kontach powyżej 100 tysięcy euro, w tym wielu klientów z Rosji. Oznacza to, że Cyprowi grozi dzisiaj długotrwała recesja, wszak dotąd Cypr korzystał z tego, że był rajem podatkowym i bankowym.
Sprawa cypryjska to niebezpieczny i szkodliwy precedens. Wydarzenia z Cypru mogą zachęcić do podobnych rozwiązań inne kraje zagrożone niewypłacalnością. Bezpieczna nie powinna się czuć żadna gospodarka, w której aktywa bankowe zdecydowanie przewyższają rozmiar gospodarki lub dług publiczny przekracza 60% PKB. Oznacza to, że już wkrótce rządy krajów PIGS mogą powielić scenariusz cypryjski. Uspokajam jednak, że ta histeria jak na razie nie dotyczy Polski, gdzie aktywa banków stanowią nie więcej niż 75% PKB, a przed nadmiernym zadłużeniem kraju teoretycznie chronią nas Konstytucja i… minister Rostowski.

Demon cypryjski to bardzo cenna lekcja współczesnej ekonomii. To lekcja, która pokazuje, że unijni urzędnicy, z braku konstruktywnych metod walki z kryzysem w strefie euro, mogą dobrać się nawet do naszych prywatnych pieniędzy!

Aneta Zelek

Dr hab. Aneta Zelek, profesor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, prorektor ds. rozwoju, dyrektor generalny Centrum Rozwoju Biznesu ZPSB

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2984318