strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 7-8/2011

  HOME    Świat Biznesu nr 7-8/2011    

Biznes bez iluzji: Stoczniowy Matrix

Nie rozumiem na czym polega geniusz i popularność filmów Matrix i Matrix reaktywacja.  Podobnie nie pojmuję idei reaktywacji działalności stoczniowej w Szczecinie. Dla mnie to matrix, a może po prostu stary odgrzewany kotlet. Dlatego, serwującym to niestrawne danie dedykuję poniższe rozważania. Adresatami mojego apelu są jednak nie tylko: Szczecińskie Stowarzyszenie Obrony Stoczni i Przemysłu Okrętowego w Polsce  i Porozumienie Stowarzyszeń na rzecz Wznowienia Budowy Statków w Stoczni Szczecińskiej, stoczniowi związkowcy,  ale również wszyscy szczecinianie (także ci ze stoczniowym rodowodem).

Niewiarygodne, ale są wśród nas tacy, którzy domagają się wskrzeszenia spółki Porta Holding i wznowienia produkcji statków w Szczecinie. Cóż za tani sentymentalizm! Cóż za ignorancja dla nieubłagalnych praw rynku!  Przedstawiciele wiary w stoczniową potęgę Szczecina, upadłość Porty Holding z 2002 roku nazywają bezprawnym wywłaszczeniem, a zamknięcie w 2009 roku na wniosek Komisji Europejskiej jej spadkobierczyni Stoczni Szczecińskiej Nowej – politycznym przekrętem.

Tymczasem – przypomnijmy – głównym powodem upadłości Porty Holding były gigantyczne straty i zadłużenie spółki (w dniu upadłości ok. 1,5 mld zł). Czego więc domagali się wyznawcy stoczniowego matriksu? Otóż domagali się rządowych dotacji na pokrycie strat. Jako człowiek spoza branży, zapytam – dlaczego my Polacy mielibyśmy się składać na produkcję statków sprzedawanych po cenach poniżej kosztów ich wytworzenia armatorom z dużo bogatszych krajów? O to samo de facto zapytała sławna (niesławna?) Komisarz Nelly Kroes w listopadzie 2008, ogłaszając, że udzielona Nowej przez polski rząd pomoc publiczna była nielegalna.

Dzisiaj stoczniowi lobbyści domagają się wznowienia postępowania układowego Porty Holding z jej wierzycielami i cieszą się, że w kasie syndyka nazbierało się blisko 500 mln zł.

Na jakiej podstawie, rzecznicy idei wskrzeszenia stoczni w Szczecinie budują domniemania o nadzwyczajnej wręcz konkurencyjności naszych statków? Dlaczego sami nie zagwarantowali konkurencyjności i rentowności produkcji w poprzednich wcieleniach stoczni? Dlaczego pod bramą stoczni organizuje się wiece nawołujące do tego niepojętego matriksa?

PS. Czy jest alternatywa dla majątku postoczniowego i dla szczecinian? Oto odpowiedź. Należące do skarbu państwa Towarzystwo Finansowe Silesia finalizuje dziś umowy dzierżaw z inwestorami, którzy zdecydowali się zainwestować na tym majątku i stworzyć ponad 1000 miejsc pracy w tym również w branżach innowacyjnych.

Aneta Zelek

Dr hab. Aneta Zelek, profesor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, prorektor ds. rozwoju, dyrektor generalny Centrum Rozwoju Biznesu ZPSB   

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3043956