strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 1-2/2010

  HOME    Świat Biznesu nr 1-2/2010    

Biznes bez iluzji: Życie udane zamiast udawanego

Tegoroczna świąteczna telewizja dostarczyła mi zaskakującej inspiracji do tego felietonu. I nie była to żadna „Opowieść wigilijna” z dyżurnego repertuaru polskiej telewizji , lecz film o Leszku Balcerowiczu „Gra o wszystko”.

Dzięki uprzejmości HBO, obejrzałam niezwykły i jakże prawdziwy dokument obrazujący przemiany gospodarcze, które dokonały się w Polsce 20 lat temu oraz ich autora i duchowego ojca. Autorzy dokumentu przedstawili Balcerowicza jako człowieka, który podjął się bardzo trudnej misji przeobrażenia polskiej gospodarki w gospodarkę – jak sam Balcerowicz powiadał - „w zachodnim stylu”. To dzięki niemu Polska jako pionier transformacji systemowej w Europie Środkowej i Wschodniej odrzuciła skompromitowany ustrój gospodarki centralnie planowanej i zadeklarowała zwrot w kierunku gospodarki rynkowej.

Film opowiada o trudnych czasach dla polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa, ale również bardzo trudnych czasów dla samego Leszka Balcerowicza. Po latach główny bohater wspomina i odsłania swoje obawy o koszty podejmowanych wtedy decyzji. Udowadnia, że był świadom wszelkich konsekwencji forsowanych wtedy rozwiązań, a jednocześnie jeszcze raz z determinacją przekonuje, że nie było alternatywnych scenariuszy.

Teraz dopiero przyznaje się, jak bardzo odpowiedzialność za powodzenie tego prekursorskiego projektu obciążała jego psychikę, a nawet wpływała na emocje całej rodziny. Sam Balcerowicz głosząc heretyczne – jak na owe czasy – poglądy, przeżył bowiem rodzaj schizmy – wyłamał się spod posłuszeństwa „jedynie słusznej ideologii gospodarczej”. Czekała go za to ekskomunika. Ileż razy musiał odpierać nierzeczowe zarzuty, padające zwykle ze strony ludzi znacznie mniejszej skali i niższego intelektu. Dzisiaj z satysfakcją stwierdzam, że jego przeciwnicy odeszli w niepamięć, a ich politykierskie deformacje i wypaczenia nie umniejszają zwycięstwa Balcerowicza. Sukces Balcerowicza to aktualna kondycja polskiej gospodarki, jej odporność na kryzys i niekwestionowane zmiany w krajobrazie społeczno – gospodarczym Polski.

Ten film to należny i zasłużony hołd dla Leszka Balcerowicza. Ogląda się go dziś z wielką satysfakcją, ale również ze wzruszeniem. Szkoda, że tak szybko zapominamy. Szkoda, że obrazki długich kolejek „za wszystkim”  i dantejskich scen z polskich sklepów zostały wymazane z naszej pamięci. Szkoda, że nie pamiętamy, że dostaliśmy od Leszka Balcerowicza „życie udane, zamiast udawanego”. I za to Panie Profesorze należą się Panu ogromne podziękowania.

Aneta Zelek

Dr hab. Aneta Zelek, profesor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, prorektor ds. rozwoju, dyrektor generalny Centrum Rozwoju Biznesu ZPSB

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088182