strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 3-4/2012

  HOME    Świat Biznesu nr 3-4/2012    

Bronimy się przed kryzysem

15 marca z inicjatywy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie odbyło się wielce interesujące seminarium pt. „Przetrwać dekoniunkturę". Było ono podsumowaniem jedynego w Polsce projektu badawczego, który obejmował analizę zachowań podmiotów rynkowych, i gospodarstw domowych, w warunkach spowolnienia gospodarczego. Naukowcy z ZPSB zbadali postawy i reakcje na kryzys 202 przedsiębiorstw i 500 gospodarstw domowych z naszego regionu. I choć wnioski z badań nie nastrajają zbyt optymistycznie, bo – jak raportowano w trakcie seminarium – około 1/2 badanych firm odczuła poważne skutki kryzysu, to jednak konsumenci pozostali odporni na negatywne oddziaływanie spowolnienia gospodarczego.

Organizatorzy seminarium zadbali nie tylko o prezentację wyników z badań, ale także o ciekawą debatę na temat globalnych i lokalnych problemów współczesnej gospodarki. Uczestnicy panelu eksperckiego (profesorowie ekonomii i praktycy biznesu) rozprawiali na temat perspektyw naszej regionalnej gospodarki. Prof. Stanisław  Flejterski  wyznał, że nie wierzy w poetykę polskiej gospodarki jako „zielonego oceanu”. Prof. Leonard Rozenberg zaczepnie rozprawiał o utracie regionalnego charakteru gospodarki. Wiceprezes  Zakładów Chemicznych Police Wojciech Naruć odpierał zarzuty, twierdząc, że konsolidacja zakładów z Grupą Azoty Tarnów pozwoliła na wdrożenie programu naprawczego i uratowanie firmy. Wniosek z seminarium „Przetrwać dekoniunkturę” - kryzys nam dokucza, ale wychodzimy z niego obronną ręką.

(a)
Fot. W połowie marca z inicjatywy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu odbyło się interesujące seminarium pt. „Przetrwać dekoniunkturę (archiwum)

 

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088911