strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 8-9/2017

  HOME    Świat Biznesu 8-9/2017    

Brytyjski kac

Zaskakujący wynik ubiegłorocznego referendum o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej coraz mocniej uderza w brytyjską gospodarkę, choć nie ziściły się jak dotąd prognozy o wejściu w recesję. Osłabił się funt, co generalnie sprzyja eksportowi, ale to osłabienie to efekt zwiększonego ryzyka i niepewności. Słaby funt to również mniejsze zarobki wyrażone w złotych i innych walutach, a także spadek zamożności brytyjskich gospodarstw domowych. Według Bruegel.org – europejskiego think-tanku, koszt Brexitu wyniesie około 360 mld funtów, tj. ponad 5,6 tys. funtów na mieszkańca. Nie wiadomo jak potoczą się rozmowy o szczegółach Brexitu, stąd wiele firm wstrzymuje się z decyzjami inwestycyjnymi. Niepewność dotyczy prawie całego sektora finansowego z zatrudniającym tysiące osób londyńskim City.

Antyimigracyjna retoryka spowodowała zmniejszenie napływu pracowników z Europy Wschodniej, w tym przede wszystkim z Polski. Przykładowo, o połowę zmniejszyła się liczba pracowników sezonowych z Europy Wschodniej zatrudnianych tradycyjnie latem przez brytyjskich producentów owoców, a liczba pielęgniarek z naszego kraju i innych państw regionu ubiegających się o pracę na Wyspach Brytyjskich spadła aż o 90 proc. Luka w zatrudnieniu z powodu zmniejszonego zainteresowania pracą ze strony imigrantów dotyka aż 60 branż gospodarki, w tym szczególnie przemysł, budownictwo i usługi. Gwałtownie spadła liczba rodaków starających się o NIN – narodowy numer identyfikacyjny warunkujący podjęcie pracy: w I kwartale ub. roku było 40 tys. takich wniosków, podczas gdy w I kwartale obecnego roku już tylko 26 tys. (to najniższy wynik od czasu wejścia Polski do UE).

Instytuty badawcze, uczelnie czy opiniotwórcze gazety, jak „Financial Times” dostrzegają problem i nawołują do przyznania przez rząd brytyjski jednostronnych gwarancji utrzymania dotychczasowych praw obywateli UE zamieszkujących Wyspy bez identycznych gwarancji dla 1,5 mln Brytyjczyków przebywających na terenie UE. Premier May nie wie, co robić, a większość brytyjskiego społeczeństwa ma z pewnością wielkiego kaca po dokonanym rok temu wyborze. Rozwód z Europą przynosi o wiele więcej szkód niż korzyści. Jestem przekonany, że w nowym referendum wyraźnie zwyciężyliby zwolennicy pozostania Wielkiej Brytanii w Europie. Brytyjczycy wielokrotnie udowadniali, że są pragmatyczni i potrafią dbać o swoje interesy. Być może będzie więc kolejne referendum?

Dariusz Zarzecki  

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki kierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytet Szczeciński

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088210