strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 3-4/2009

  HOME    Świat Biznesu 3-4/2009    

Budują markę

Silny ośrodek akademicki, który skutecznie konkuruje na krajowym i europejskim rynku usług edukacyjnych oraz badań - taki ma być Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W styczniu uczelnia zainaugurowała swoją działalność. Do historii przeszły polibuda i aerka.

ZUT powstał z połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie. Na styczniowe posiedzenie Senatu ZUT, podczas którego uczelnia oficjalnie zainaugurowała swoją działalność, przybyli liczni goście z Polski. Integracja uczelni spotkała się z dużym zrozumieniem.

- Potencjał badawczy jest w Polsce mocno rozproszony, dlatego ministerstwo popiera działania takie jak w Szczecinie – mówił prof. Witold Jurek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. - Liczę, że uniwersytet, który powstaje, będzie mógł prowadzić duże badania naukowe.

Jako przykład udanej integracji akademickiej prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego i przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, podała utworzenie kilka lat temu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rektor ZUT, prof. Włodzimierz Kiernożycki, podkreślał w trakcie inauguracyjnego senatu, że nowa uczelnia jest nowoczesna, ale z tradycjami. Nie zamyka także murów ZUT-u na propozycje dalszej integracji szczecińskich uczelni.

ZUT kształci 17 tysięcy studentów na 35 kierunkach studiów. Uczelnia zatrudnia ok. 1200 nauczycieli akademickich i ok. 1100 pracowników administracji oraz obsługi. Prorektorem ds. organizacji i rozwoju w nowym uniwersytecie jest prof. Jan Dawidowski (kiedyś rektor AR). ZUT ma jeszcze trzech innych prorektorów: ds. kształcenia - prof. Witolda Biedunkiewicza (PS), ds. studenckich - prof. Jacka Wróbla (AR), ds. nauki - prof. Ryszarda Kaleńczuka (PS).

(bas)

Fot. Na styczniowe posiedzenie Senatu ZUT przybyli liczni goście z Polski. (M.Abkowicz)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3044405