strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 1-3/2017

  HOME    Świat Biznesu 1-3/2017    

Chemicy z ZUT dla Polic

10 lutego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA i PDH Polska SA wraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie podpisały kolejne porozumienie w sprawie kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w specjalności inżynieria procesów wytwarzania olefin.

Kontynuacja tego kierunku studiów ma związek z inwestycją Grupy Azoty Police oraz PDH Polska - budową w Policach instalacji do produkcji propylenu według najnowszych technologii. Nowa fabryka potrzebuje bowiem wysoko kwalifikowanej kadry. Osoby, które podejmą studia na wspomnianym kierunku, mogą liczyć na stypendia fundowane przez spółkę PDH Polska, możliwość zdobycia doświadczenia podczas praktyk na wydziałach produkcyjnych, a także na staże zawodowe i zatrudnienie po zakończeniu studiów. - Korzyści dla uczelni są oczywiste. Uzyskujemy możliwość kształcenia naszych studentów z dostępem do najnowocześniejszych technologii - mówi prof. Ryszard Kaleńczuk, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Z kolei dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty tak komentuje podpisanie umowy: - Bliskie relacje z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym to nasz żywotny interes, gdyż potrzebujemy kadry o gruntownej wiedzy, ale także praktycznym doświadczeniu. Warto dodać, że w ramach porozumienia PDH Polska ma prawo zaproponować tematy prac inżynierskich i magisterskich dotyczących procesu wytwarzania olefin. Grupa Azoty Police zobowiązała się w podpisanym dokumencie m.in. do sfinansowania rozbudowy wydziałowego Laboratorium Dynamiki Procesowej i Sterowania. Pracownia pomoże kształcić studentów nowej specjalizacji oraz doskonalić kadrę pracowniczą polickiej spółki. Otwarte w listopadzie ub. roku laboratorium powstało na mocy porozumienia podpisanego przed rokiem między ZUT, Grupą Azoty Police oraz PDH Polska. Koszt jego wyposażenia wyniósł 70 tys. euro.

a

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3044376