strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 1-3/2017

  HOME    Świat Biznesu 1-3/2017    

Chemika Expo 2017

Giełda kooperacyjna, forum dyskusyjne z udziałem 14 specjalistów oraz warsztaty – to tylko część tego, co wydarzy się 23 marca podczas 8. Forum Naukowo- -Gospodarczego branży chemicznej Chemika Expo 2017.

Tegoroczna Chemika, organizowana przez Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”, odbędzie się pod hasłem: „Międzynarodowe działania motorem rozwoju firm. Nowoczesne materiały i recykling szansą rozwoju dla innowacyjnych firm i samorządów lokalnych”. Jak podkreśla Jacek Drożdżal, prezes „Zielonej Chemii”, wydarzenie, które odbędzie się w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie, jest „szyte na miarę”, pod potrzeby przedsiębiorców. W jednym miejscu i czasie będzie tam można spotkać zarówno ekspertów oraz praktyków branży chemicznej i branż pokrewnych, przedsiębiorców, którzy na co dzień wykorzystują osiągnięcia specjalistów w ulepszaniu swoich produktów i usług, jak również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji okołobiznesowych.  W tym roku Chemika Expo kładzie wyjątkowo mocny nacisk na działania międzynarodowe. Służyć temu ma giełda kooperacyjna, podczas której partnerów biznesowych będą poszukiwać przedsiębiorcy z pięciu krajów. Swój udział w giełdzie zapowiedzieli już przedsiębiorcy ze Szwecji, którzy będą poszukiwać partnerów biznesowych w dziedzinie związanej z odnawialnymi źródłami energii. Zaprezentują także własne innowacyjne rozwiązania związane z pozyskiwaniem biogazu i zaoferują współpracę w pozyskiwaniu wspólnych funduszy na projekty. Gośćmi giełdy po raz pierwszy będą również przedsiębiorcy z Białorusi, którym zależy na znalezieniu partnerów biznesowych w dziedzinie innowacyjnego recyklingu służącego jako odnawialne źródło energii. Przyjadą także przedsiębiorcy z Niemiec oraz Ukrainy. Szczegółowe Informacje o Chemice Expo znajdują się na stronie klastra Zielona Chemia. Tam również można zgłosić udział w wydarzeniu: zielonachemia.eu/chemika-expo/.

Ak

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3044337