strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 1-2/2009

  HOME    Świat Biznesu 1-2/2009    

Chińczycy jeszcze poczekają

"Świat Biznesu" rozmawia z Andrzejem Przewodą, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

- Na jakie środki z Unii Europejskiej, którymi dysponuje WUP, mogą liczyć zachodniopomorscy przedsiębiorcy?

- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013 (PO KL) jest wiele obszarów wsparcia i część z nich dotyczy przedsiębiorców.  W samym Priorytecie VIII “Regionalne kadry gospodarki” dysponujemy środkami o wartości ponad 58 mln euro. Z tych pieniędzy ubiegać się można o dofinansowanie projektów dla przedsiębiorców, którzy chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników, zamierzają restrukturyzować swoje firmy, czy też myślą o rozwijaniu współpracy z sektorem naukowo-badawczym.

W ramach PO KL realizowane będą również projekty związane z przyznawaniem dotacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, w wysokości do 40 tys. zł.

- W jakim stopniu prywatni przedsiębiorcy przyczyniają się do spadku bezrobocia na Pomorzu Zachodnim?

- Rynek pracy jest nierozerwalnie związany z przedsiębiorczością. To kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw decyduje w dużej mierze o ilości pojawiających się ofert pracy. Istotną rolę w tym procesie odgrywają przedsiębiorstwa prywatne, warto odnotować, iż  2/3 ofert pracy w naszym regionie pochodzi właśnie z firm prywatnych.

- A jakie sektory gospodarki w naszym regionie najszybciej się rozwijają?

- Zgodnie z ogólnopolskimi trendami rozwijają się są handel, usługi oraz budownictwo. Zaś z punktu widzenia regionalnej gospodarki istotne w naszym województwie są z pewnością rolnictwo oraz turystyka. Wysoka jest też w regionie dynamika rozwoju w nowoczesnych technologiach i informatyce.

- Czy przyjdzie nam zatrudniać Chińczyków?

Jeśli chodzi o zatrudnianie obcokrajowców, to na ten temat możemy aktualnie jedynie spekulować, odwołując się do tendencji ogólnoeuropejskich. W krajach, w których sytuacja gospodarcza jest dobra, a poziom bezrobocia niski, pracodawcy w naturalny sposób szukają pracowników na zewnątrz. Nam jeszcze do tego stanu daleko, choć są i tacy, którzy zastanawiają się, czy już dziś nie szukać pracowników poza Polską. Pojawiają się zresztą sygnały o pracodawcach, zatrudniających obcokrajowców, choćby w branży budowlanej.

- A jak idzie wspomniane już kojarzenie biznesu z nauką?

- Jest to obszar, który w najbliższych latach będzie się intensywnie rozwijać. Nowoczesna gospodarka jest nierozerwalnie związana z wymiarem naukowo-badawczym. W PO KL akcenty, położone na wspieranie współpracy między pracownikami naukowymi, a firmami w celu wykorzystania efektów prac naukowych w gospodarce, są postawione niezwykle silnie. Wspomnę choćby tylko o realizowanym przez WUP w Szczecinie projekcie programu stypendialnego dla doktorantów, prowadzących prace badawcze w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia regionalnej gospodarki.

- Do tanga trzeba jednak dwojga. Czy biznes ogląda się za nauką?

- Wykorzystanie wyników prac badawczych w firmie z reguły wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi. I jest to często bariera hamująca współpracę. Myślę jednak, że świadomość korzyści płynących z takiej współpracy jest wśród obu stron wysoka. Trzeba zatem stwarzać biznesowi nie tylko warunki do współpracy z nauką, ale także dać szansę na pozyskanie dodatkowych środków na wdrażanie takich innowacyjnych rozwiązań. Takich możliwości w ramach realizowanych programów operacyjnych jest sporo, można mieć więc nadzieję, iż już w niedalekiej przyszłości będziemy mieli możliwość zaobserwowania efektów tego wsparcia.

- Czy przygotowujecie się państwo na powrót emigracji zarobkowej z Irlandii i Wielkiej Brytanii?

- Obserwujemy dziś, że coraz więcej emigrantów wraca do kraju, choć skala tego zjawiska nie jest na razie tak duża, jak zjawisko migracji zarobkowej w pierwszych latach po wejściu Polski do UE. Warto zauważyć, że ludzie, którzy kilka lat temu podjęli decyzje o wyjeździe z Polski, to w dużej części osoby przedsiębiorcze, nie unikające nowych wyzwań.
Można więc przypuszczać, iż bez problemu poradzą sobie po powrocie do kraju. Nie wykluczone, że część z nich wykorzysta zgromadzony kapitał i sama stworzy sobie miejsca pracy, zakładając nowe firmy. Dla wracających do kraju Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło portal  www.powroty.pl. Informacji i wskazówek, ułatwiających odnalezienie się na rynku pracy, udzielają również wojewódzkie urzędy pracy, w których kadra Eures służy pomocą wszystkim zainteresowanym.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Magdalena Szczepkowska
Foto: (archiwum)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3044327