strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 7-8/2011

  HOME    Świat Biznesu nr 7-8/2011    

Ćwierćwiecze ekonomistów ZUT

25-lecie powstania świętował Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. jubileusz 70 urodzin prof. Antoniego Mickiewicza świętowali dziekani i pracownicy wydziału.

Goście z całej Polski i zza zagranicy - profesorowie uczelni ekonomicznych i rolniczych, przedstawiciele samorządów i biznesu pojawili się 21 czerwca w auli wydziału przy ul. Żołnierskiej z życzeniami dla Wydziału Ekonomii ZUT z okazji 25-lecia powstania.

- Dzięki opracowaniom, które tu powstają życie na obszarach wiejskich jest lepsze. Liczę, że przyślecie państwo do nas kolejnych studentów na praktyki - mówiła, składając życzenia dziekan  wydziału prof. Grażynie Karmowskiej, Agata Łucka, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Pracownicy wydziału otrzymali z okazji 25-lecia pamiątkowe medale.
Kwiaty, życzenia i prezenty odebrał z okazji 70. urodzin prof. Antoni Mickiewicz - były dziekan wydziału, który był zaangażowany w jego powstanie. Goście gratulowali profesorowi dorobku, naukowego podkreślając wagę tematyki, w jakiej się specjalizuje (fundusze europejskie) i pasji podróżniczych.

Spotkanie zakończyła sesja naukowa poświęcona zagadnieniom innowacyjności i konkurencyjności w gospodarce.

Wydział Ekonomiczny ZUT posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Obecnie na wydziale zatrudnionych jest 13 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 78 doktorów. Studiuje na nim 1129 osób. W ciągu ćwierć wieku wydział wypromował  ok. 9800 absolwentów, a ponad 60 osobom nadano stopnie doktora nauk ekonomicznych. Obecnie na ekonomii ZUT wszczętych jest 17 przewodów doktorskich.

SG
Fot. Prof. Grażyna Karmowska składa gratulacje jubilatowi prof. Antoniemu Mickiewiczowi (S.Gracz)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3044399