strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 1-3/2017

  HOME    Świat Biznesu 1-3/2017    

Czy warto studiować ekonomię?

Ekonomia jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem, jak społeczeństwo wykorzystuje swoje ograniczone zasoby, aby w jak najlepszym stopniu zaspokoić swoje potrzeby. Można więc powiedzieć, że ekonomia jest nauką o gospodarowaniu, a bardziej precyzyjnie – nauką o racjonalnym gospodarowaniu. Nadrzędnym zadaniem każdego ekonomisty jest stosowanie zasady racjonalnego gospodarowania, opracowanej naukowo i spopularyzowanej wiele lat temu przez polskiego prakseologa Tadeusza Kotarbińskiego w dziele pt. „Traktat o dobrej robocie”. Zasada ta występuje w dwóch wariantach: jako zasada maksymalnej wydajności (przy danych zasobach maksymalizuj efekt) oraz zasada maksymalnej oszczędności (przy założonym efekcie minimalizuj nakłady). Te oczywiste, jak wydawałoby się na pierwszy rzut oka, warianty starej i dobrze znanej zasady powinny być stosowane zawsze i to zarówno w mikroskali, a więc w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach (mikroekonomia), jak i makroskali (cała gospodarka). I zasadniczo są stosowane, choć bywa, że podejmowane decyzje, z różnych powodów, nie zawsze okazują się być racjonalne, a często są błędne. Dowodem na to są wcale nierzadkie bankructwa przedsiębiorstw, problemy finansowe wielu gospodarstw domowych, a także kryzysy gospodarcze dotykające różnych krajów (np. w ostatnich latach Grecji, Wenezueli czy Zimbabwe)…

Ekonomia jest więc nauką odgrywającą w społeczeństwie szczególnie ważną rolę, gdyż służy mu w szczególny sposób: wspomagając podejmowanie decyzji o alokacji zasobów i sposobach ich wykorzystania tworzy bogactwo jednostek, rodzin, firm i krajów, determinując tempo rozwoju gospodarczego, postęp naukowo-techniczny i perspektywy życia dla przyszłych pokoleń.

Ekonomiści są więc bardzo potrzebni, dlatego na całym świecie wykształcenie w tej dziedzinie ma swoją wartość, a wśród noblistów jest wielu ekonomistów. Także w Polsce na studiach ekonomicznych obejmujących m.in. takie kierunki, jak: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, przedsiębiorczość i inwestycje, gospodarka nieruchomościami, ekonometria studiuje około ¼ wszystkich studentów. To całkiem sporo, choć w ostatnich latach pojawiło się wiele opinii i komentarzy sugerujących nadmierne nasycenie rynku absolwentami tradycyjnych kierunków ekonomicznych. Mniej absolwentów szkół średnich wybiera te kierunki. Pojawiły się także nowe propozycje mające uatrakcyjnić ofertę uczelni (np. europeistyka). Tymczasem okazuje się, że na rynku brakuje wykształconych ekonomistów różnych specjalności. Co więcej, absolwenci tradycyjnych kierunków takich jak ekonomia mogą znacznie łatwiej niż inni znaleźć pracę w spółkach, samorządach, firmach doradczych, bankach, instytucjach rządowych, mediach itd. Są też zwykle dobrze przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Wszechstronne i w pewnym sensie uniwersalne wykształcenie absolwentów ekonomii daje im pewną przewagę na rynku pracy w zakresie potencjalnych miejsc zatrudnienia. Dlatego uważam, że warto studiować ekonomię!

Dariusz Zarzecki

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki Kierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytet Szczeciński

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3043861