strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 11-12/2011

  HOME    Świat Biznesu nr 11-12/2011    

Dekada poręczeń

POLFUND - Fundusz Poręczeń Kredytowych jest jedną z największych instytucji tego rodzaju w Polsce. Założony 10 lat temu w Szczecinie fundusz w ciągu 10 lat udzielił przedsiębiorcom z całego kraju 4 tys. poręczeń a wartość poręczonych kredytów przekroczyła 1 mld zł.

W tym roku POLFUND obchodzi dziesięciolecie istnienia. Geneza powstania funduszu sięga przełomu 1999 i 2000 roku. Wówczas Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiębiorczości (przekształcona następnie w Polską Fundację Przedsiębiorczości) otrzymała od rządu kanadyjskiego 32 mln dolarów kanadyjskich i postanowiła m.in. założyć ogólnokrajowy fundusz poręczeń kredytowych.

- Wtedy fundusze poręczeniowe dopiero raczkowały. Tego rodzaju wsparcie przedsiębiorców nie było popularne. Jednocześnie obserwowaliśmy, że duży odsetek przedsiębiorców nie posiadał wystarczających zabezpieczeń kredytów i mimo, że posiadali zdolność kredytową, odchodzili z banków z przysłowiowym kwitkiem - wspomina Barbara Bartkowiak, prezes zarządu funduszu POLFUND. Rozmawialiśmy ze wszystkimi bankami w Polsce na temat współpracy. Najbardziej otwarte okazały się Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. i Bank Zachodni S.A., które następnie połączyły się w Bank Zachodni WBK S.A.

23 sierpnia 2001r. Kanadyjsko – Polska Fundacja Przedsiębiorczości i Bank Zachodni WBK S.A. powołały do życia POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., zasilając go w kapitał akcyjny o wartości 16 mln zł. W październiku 2001r. Fundusz rozpoczął działalność operacyjną, a 13 listopada 2001r. udzielono pierwszego poręczenia. Do dzisiaj akcjonariusze założyciele nie zmienili się. Polska Fundacja Przedsiębiorczości posiada 50 proc. udziałów w Funduszu. Druga połowa należy do BZ WBK S.A..

Poręczeniowy lider

Dzisiaj POLFUND jest jednym z największych funduszy w Polsce o charakterze makroregionalnym. Ma na koncie 4 tys. poręczeń na kwotę bliską 500 mln zł, co przekłada się na ponad miliard złotych kredytów udzielonych przedsiębiorcom.

Fundusz dysponuje kwotą 16 mln zł kapitału akcyjnego. Ale to tylko część środków, którymi dysponuje fundusz i zabezpiecza nim poręczane kredyty.

- W roku 2005 uzyskaliśmy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw dotację na zasilenie kapitałowe w kwocie 50 mln zł. Tym samym kapitał służący udzielaniu poręczeń wzrósł do 66 mln zł - wyjaśnia Barbara Bartkowiak, prezes zarządu POLFUND.

W tym samym roku POLFUND jako jedyny fundusz poręczeniowy w Polsce uzyskał regwarancje na kwotę blisko 20 mln zł z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Wieloletniego Programu Wspólnoty Europejskiej dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości 2004-2006 (MAP). Ta kwota posłużyła do zabezpieczania głównie kredytów dla mikroprzedsiębiorstw, na cele inwestycyjne, o dłuższym okresie spłaty.

- W czerwcu 2011 roku otrzymaliśmy po raz kolejny regwarancje, tym razem na kwotę 200 mln zł w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej 2007-2013 (CIP). Są to środki pozakrajowe. Dzięki nim możemy poręczać kredyty inwestycyjne i obrotowe oraz kredyty o mieszanej strukturze finansowania (obrotowo-inwestycyjne) spłacane w ratach, a co ważniejsze z poręczenia mogą również skorzystać firmy rozpoczynające działalność (startupy) i będące we wczesnej fazie rozwoju - mówi Wojciech Pieniawski, członek zarządu POLFUND.

Zabezpieczenia nawet na 3 mln zł

W tej chwili wśród korzystających z poręczeń najwięcej jest firm zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym. Wysoki odsetek stanowią również firmy budowlane. Wzrasta liczba przedsiębiorców starających się o dotacje unijne.

Kredyty poręczone przez POLFUND można zaciągnąć w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. w całym kraju, w oddziałach banku PKO BP S.A. na terenie województwa zachodniopomorskiego i części lubuskiego oraz w oddziałach Pekao SA na terenie województwa zachodniopomorskiego i części lubuskiego. Maksymalna kwota poręczenia to 3 mln zł. Doradcy bankowi, którzy otrzymują wnioski kredytowe kontaktują się z POLFUND-em, który w 48 godziny podejmuje decyzję o udzieleniu poręczenia. Wszystkie formalności związane z poręczeniem przedsiębiorcy załatwią za pośrednictwem banku.

- Wkrótce będziemy poręczać wyspecyfikowane portfele kredytowe udzielane przez banki komercyjne. Oznacza to, że bank nie będzie kontaktował się z funduszem, tylko działał w oparciu o ustalone procedury. Obsługa będzie więc jeszcze szybsza - zapowiada Barbara Bartkowiak.

W działalność POLFUND-u wpisane jest ryzyko - gdy klient nie spłaca poręczonego kredytu, fundusz traci.

- Portfel poręczeń wypłaconych w relacji do aktualnego zaangażowania stanowi ok. 2,5 proc. Spodziewamy się, że spowolnienie gospodarcze, jakie zaczęło się dwa lata temu może sprawić, że liczba ta będzie rosła. Ale obowiązujące zasady współpracy z Bankami i podziału ryzyka, posiadane przez Fundusz regwarancje na udzielane poręczenia i dotychczasowa solidność naszych przedsiębiorców pozwala na zachowanie optymizmu - wyjaśnia Wojciech Pieniawski.

Plany funduszu związane są z nawiązaniem współpracy z kolejnymi bankami.

- Prowadzimy z nimi negocjacje. Chcemy, aby nasza oferta była dostępna dla jak najszerszego grona przedsiębiorców - deklarują szefowie funduszu poręczeniowego POLFUND.

mab

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3044431