strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 5-6/2012

  HOME    Świat Biznesu nr 5-6/2012    

Dyskusja redakcyjna: Przed nowym rozdaniem

 

Już po raz ósmy Szczecin będzie gościć uczestników Forum Samorządowego. 4-5 czerwca do stolicy Pomorza Zachodniego przyjadą samorządowcy z kraju i za granicy, by wspólnie z przedstawicielami świata nauki oraz biznesu dyskutować o najważniejszych wyzwaniach, stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego. O najbardziej gorących tematach forum rozmawiamy z Tomaszem Banachem, zastępcą burmistrza Goleniowa, Wojciechem Drożdżem, wicemarszałkiem zachodniopomorskim, Stanisławem Lipińskim, skarbnikiem miasta Szczecina oraz prof. Piotrem Niedzielskim, dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Redakcję reprezentują Włodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.

Zacznijmy od przedstawienia misji VIII Forum Samorządowego.

Niedzielski.JPGPiotr Niedzielski: - Inicjatorem Forum Samorządowego był śp. prof. Adam Szewczuk. Konferencja jest dziś rozpoznawalną marką nie tylko dla naszego wydziału i uczelni, ale także dla Szczecina i regionu. Duży wysiłek w organizację forum wkładają także nasi partnerzy: Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Szczecin.

Hasłem tegorocznego forum jest „Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój Europy”. Jednym z ważnych celów spotkania jest pokazanie, jak wykorzystać środki Unii Europejskiej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych. Nie unikniemy dyskusji na temat budżetu UE na lata 2014-2020, tym bardziej że coraz częściej słyszymy, że perspektywa ta nie będzie dla Polski tak tłusta. Mniej będzie pieniędzy do podziału, a ponadto Unia chce iść w kierunku zwiększania wkładu własnego beneficjentów. Samorządy już teraz więc muszą się zastanawiać, w jaki sposób wykreować środki dla rozwoju społeczności lokalnych. To trudne wyzwanie, bowiem samorządy w ostatnich latach silnie się zadłużyły, by mieć pieniądze z nowej perspektywy, trzeba będzie nastawić się na współpracę między różnymi aktorami.

Jacy goście przyjadą na forum?

drozdz.JPGWojciech Drożdż: - Swój przyjazd zapowiedzieli goście zza granicy, m.in.: Mercedes Besso, przewodnicząca Komitetu Regionów UE, dr Gerhard Stahl, sekretarz Generalny Komitetu Regionów UE, Cornelia Pieper, wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Joachim Bleicker, minister Pełnomocny w Ambasadzie Niemiec w Warszawie. Pierwszego dnia gościem forum będzie prof. Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego. Patronat honorowy na konferencją objął Johannes Hahn, komisarz UE ds. Polityki Regionalnej.

Program forum wpisuje się w aktualne tematy, które dotyczą nowej strategii rozwoju Europy 2020, opartej na inteligentnych specjalizacjach, integracji gospodarczej w ramach partnerstwa wschodniego, czy też konsolidacji terytorialnej samorządów. Tradycyjnie tematyka forum będzie związana z gospodarką finansową samorządów. Jednym z problemów będzie zdolność absorpcyjna w perspektywie kolejnych lat.

Tomasz Banach: - To jest bardzo ważny temat. Minęła bowiem możliwość dalszego zadłużania się samorządów. Warto dziś wyciągnąć wnioski z doświadczeń Grecji Hiszpanii, krajów, które jako pierwsze korzystały z pomocy UE i dziś mają problemy z utrzymaniem tej infrastruktury, którą dzięki temu zbudowały. Żeby nas nie spotkał podobny los.

Stanisław Lipiński: - Najpierw spójrzmy jednak na bieżącą perspektywę unijną 2007-2013. Jesteśmy w decydującej fazie realizacji naszych projektów inwestycyjnych i wchłaniania środków UE. Zgodnie z zasadą n+2 perspektywę tę musimy zamknąć do 2015 roku. W Polsce widzimy już, że wiele projektów, z różnych względów, będzie realizowanych na ostatnią chwilę. A to spowoduje, że obie perspektywy zazębią się.

Na pewno gorącą dyskusję na forum wywołają finanse samorządów...

Lipinski.JPGStanisław Lipiński: - …zwłaszcza w kontekście uchwalonego budżetu państwa. Samorządy zmuszone są bowiem do weryfikacji swoich budżetów, co wynika z rozbieżności między pierwotnym projektem budżetu państwa, a tym, który został uchwalony w grudniu. Większość gmin opracowała swoje wydatki w oparciu o projekt budżetu państwa, który zakładał dużo wyższe dochody gmin. Teraz większość samorządów stoi przed koniecznością weryfikacji w dół dochodów, co pociąga konieczność cięcia wydatków. A przecież wydatki bieżące mają sztywny charakter i trudno jest je zredukować. Takim przykładem są perturbacje w samorządach związane z oświatą.

W efekcie ograniczenie wydatków przełoży się to na plany inwestycyjne, na ich spłaszczenie i rozłożenie w czasie.

Drugim problemem jest dług. Jeśli mówi się o tym, że państwa UE mają zejść z deficytem do zera, to co to oznacza? To, że nasze programy inwestycyjne w dłuższej perspektywie będziemy konstruowali bez możliwości zadłużania się. Będziemy musieli wygenerować środki własne na wkłady inwestycyjne lub uzyskać dochody ze sprzedaży majątku. Jest to szalenie trudne i stanowi poważne zagrożenie dla pozyskania nowych środków unijnych.

3a.Banach1.JPGTomasz Banach: - Faktycznie, sfera oświaty znacząco dziś ciąży na samorządach, to jest 40-50 proc. wszystkich wydatków gminnych, z którymi samorządy sobie nie radzą. Nie wszystkie dziury da się załatać ze sprzedaży majątków, gdyż kryzys w branży nieruchomości wyraźnie dał się we znaki. Boję się, że niedługo staniemy w obliczu upadających samorządów. Już dziś zadłużenie w niektórych gminach przekracza 100 proc. dochodów.

Kolejną kwestią, którą należy zasygnalizować jest problem demograficzny. Już dziś nowi inwestorzy, którzy do nas przychodzą, mają kłopoty z obsadzeniem niektórych stanowisk pracy.

Stanisław Lipiński: - Zmiany demograficzne są związane też z oświatą. Proszę sobie wyobrazić, że w okresie ostatnich 12 lat liczba uczniów w Szczecinie zmniejszyła się o jedną trzecią o 20 tys. osób. Na jednego nauczyciela przypada aktualnie tylko 9 uczniów. A już niedługo będzie ich jeszcze mniej. Tymczasem pieniądze w Polsce idą za uczniami, a nie za nauczycielami i liczbą szkół, które utrzymujemy. Niestety, na przeszkodzie do zmian stoi karta nauczyciela, z którą nic nie da się zrobić.

A w jakiej kondycji jest budżet województwa? I czy są w naszym regionie gminy zagrożone bankructwem?

Wojciech Drożdż: - Budżet województwa po ostatnich korektach ma się nie najgorzej w porównaniu z innymi regionami. Dzięki prowadzeniu racjonalnej i przemyślanej polityki inwestycyjnej, nie jesteśmy aż tak zadłużeni jak wiele innych jednostek. Dodatkowo nadmienię, że już teraz Urząd Marszałkowski rozpoczął intensywne prace nad stworzeniem podstaw nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który przyczyni się do powstania wielu nowych inwestycji w regionie zwiększy konkurencyjność naszego województwa.

Odpowiadając na drugie pytanie: należy z niepokojem stwierdzić, że na koniec 2011 r. aż siedem gmin w naszym województwie przekroczyło ustawowy poziom zadłużenia, wynoszący 60 proc. w stosunku do dochodów, który obowiązywać będzie jeszcze do końca 2013 r. Z drugiej strony, obok tak zadłużonych gmin, mamy trzy gminy, które w ogóle w 2011 r. nie zaciągnęły długu.

Jak coraz częściej słyszymy, konsolidacja bywa szansą dla wielu jednostek samorządowych. Daje im bowiem możliwość osiągnięcia korzyści skali w wykonywaniu usług publicznych oraz ich finansowaniu. W tym kierunku może pójść przyszła reforma administracyjna.

Tomasz Banach: - W Niemczech już tak się dzieje. Z trzech powiatów przygranicznych w Meklemburgii Pomorzu Przednim stworzony został jeden.

Wojciech Drożdż: - Związki międzygminne pokazują, że w jedności jest siła. Przez efekt skali można wygenerować dochód, który pozwala na prowadzenie dużych inwestycji.

Jeden z paneli dyskusyjnych Forum Samorządowego będzie dotyczyć inwestycji. Jak Goleniów dyskontuje swój park przemysłowy?

Tomasz Banach: - Gmina Goleniów, jako jedna z pierwszych w Polsce utworzyła strefę ekonomiczną. Do dziś czerpie z tego korzyści, choć boom inwestycyjny się skończył. Aktualnie prowadzimy rozmowy z kilkoma inwestorami, z których trzech udało się nam pozyskać. Jednym z nich jest duża firma Rhenus, zatrudniająca 260 pracowników.

Naszym największym partnerem w parku są Duńczycy. To wynika ze struktury kosztów, podatków, położenia i logistyki. Cieszymy się, że działalność specjalnych stref ekonomicznych w Polsce ma być przedłużona o sześć lat, do 2026 roku.

Piotr Niedzielski: - Kierunek Skandynawski jest bardzo ważny dla naszej gospodarki. W regionie powinniśmy robić wszystko, by jak najlepiej współpracować z Duńczykami, Norwegami i Szwedami.

Tomasz Banach: - Skorzystam z okazji i zapytam pana marszałka: jaki ma być system finansowania w przyszłej perspektywie unijnej? Słychać bowiem sporo głosów, że będzie to system pożyczkowy, a nie dotacyjny. Czy to prawda?

Wojciech Drożdż: - Decyzja jeszcze nie zapadła. Trwają dyskusje. Pojawił się też pomysł, by wydzielić specjalne fundusze dla wielkich aglomeracji, które będą zarządzały środkami na swoim terenie. Zaś marszałkowie mieliby zarządzać środkami dla obszarów pozaaglomeracyjnych.

Pozytywnym zjawiskiem jest inwestowanie w naukę i działania innowacyjne. Mamy ostatnio wysyp inwestycji tego typu, które powstają dzięki samorządom i uczelniom. Przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US powstaje Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Service Inter Lab, przy ul. Jagiellońskiej - Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. Do tego jeszcze inwestycje uczelniane jak Centrum Nanotechnologii ZUT, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT oraz Centrum Biologii Molekularnej US.

Piotr Niedzielski: - Dlaczego rozwijamy infrastrukturę naukowo – badawczą? Uczelnie mogą być dla samorządów bardzo dobrym narzędziem na rzecz rozwoju. Kolejnym takim pozytywnym przykładem jest budowa Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie o wartości 100 mln zł. Dużą część tej sumy musiało wyłożyć miasto.

W przypadku naszej inwestycji przy ul. Cukrowej, ciężar wkładu własnego wzięła na siebie uczelnia. Wart jest podkreślenia fakt, że udało nam się pozyskać dodatkowe środki z ministerstwa i innych instytucji na pokrycie części wkładu własnego.

Sparafrazuję powiedzenie Kennedy’ego: nie czekajmy, co zrobi dla nas region, pomyślmy, co my zrobimy dla regionu. Stąd nasza inicjatywa w postaci Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. Nie mamy dziś lepszej alternatywy dla regionu, jak wzmacnianie sektora usług BPO oraz KPO, czyli – wyrafinowanych usług opartych na wiedzy. Chcielibyśmy, by centra badawcze i centra zarządzania były lokalizowane w naszym regionie. Spójrzmy jednak, co się dzieje? Po konsolidacji Zakładów Chemicznych Police z grupą Azotów Tarnów, stracimy prawdopodobnie w Policach działy rozwojowe. Likwidowany jest też Infrapark. Obawiam się, że będzie tak jak z bankami, że w regionie nie mamy żadnej ich centrali. A to przecież centra rozwojowe i centra finansowe stwarzają możliwość rozwoju różnego rodzaju kompetencji.

Stanisław Lipiński: - By ściągnąć do nas poważnych inwestorów musimy budować miasto o solidnych podstawach, które ma ośrodki kultury, nauki, dobre drogi, bogata ofertę rekreacyjną i sportową. Oczywiście utrzymanie tego wszystkiego dużo kosztuje , a spięcie budżetu jest trudne, zwłaszcza w okresie kryzysu.

Sytuacja może być trudniejsza, jeśli wzrost gospodarczy w Polsce i Europie nie będzie na takim poziomie, jakiego oczekujemy. W Europie wzrost gospodarczy jest zagrożony i wiele krajów, szczególnie przez ostatnie kilka lat nie ma wzrostu gospodarczego, a są i takie kraje które mają spadekPKB. W Polsce mamy do czynienia ze wzrostem PKB i wszystko wskazuje że tak będzie. Bez wzrostu gospodarczego bowiem, nasze planowanie może legnąć w gruzach i nie będziemy w stanie utrzymać zbudowanej infrastruktury.

Piotr Niedzielski: - W ostatnich latach duży impulsem dla rozwoju gospodarczego były fundusze unijne. Pomiędzy rokiem 2004 a 2011 wzrost rynku zamówień publicznych wyniósł 500 proc. Skorzystały na tym przede wszystkim firmy budowlane.

O wszystkim nie porozmawiamy, bo powstanie pytanie: po co organizować Forum Samorządowe. Co pan oczekuje po Forum.

Wojciech Drożdż: - Przede wszystkim oczekuję osiągnięcia celów marketingowych naszego regionu. Oczekuję również debaty na wysokim poziomie, która wskaże praktykom sposoby rozwiązywania problemów, które stoją przed nimi zarówno w tej finansowej perspektywie unijnej, jak i w przyszłej. Liczę tez na dalsze otwarcie forum na problemy transgraniczności, partnerstwa wschodniego. Forum jest bardzo dobrą platformą do wymiany doświadczeń między praktykami oraz teoretykami w zakresie regionalistyki i powtórzę się: doskonałą promocja Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Dziękujemy za rozmowę.

fot. M. Abkowicz


Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088484