strona główna
  Odpocznijmy na chwilę od newsów związanych z koronawirusem. Najnowszy Świat Biznesu trafił do czytelników i jest do pobrania w wersji pdf.
W pierwszym w tym roku wydaniu magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego przeczytamy obszerną relację i podsumowanie konkursu Perły Biznesu 2019 oraz rozmowę z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyszłości drogi S6 (jej oddanie było Wydarzeniem Gospodarczym 2019 roku), dokończeniu drogi S3, obwodnicach Pomorza Zachodniego i szybkiej trasie do Warszawy przez Wałcz. Numer jak zwykle uzupełnia Koktajl biznesowy, felietony ekonomistów, Karuzela kadrowa i Twarze Biznesu. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<<
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 5-6/2011

  HOME    Świat Biznesu nr 5-6/2011    

Eksport z bankowym wsparciem

„Świat Biznesu” rozmawia z Tomaszem Mironczukiem, prezesem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego*.

- Jak ocenia pan Pomorze Zachodnie z perspektywy szefa banku finansującego inwestycje i eksport?

- Potencjał gospodarczy Zachodniopomorskiego jest w sumie spory. Przedsiębiorcy stąd mają dobre relacje z rynkami wschodnimi, szczególnie z Ukrainą. Ciekawymi kierunkami  eksportu może być dla nich też np. Słowacja i Mołdawia.

- Nie bocie się państwo finansowania inwestycji na wschodzie Europy?

- Na rynkach, gdzie występuje tzw. ryzyko niefinansowe wspieramy się ubezpieczeniami w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Z naszych połączonych usług już z powodzeniem korzystają przedsiębiorcy.

- Z jakich produktów BGK mogą skorzystać eksporterzy z Pomorza Zachodniego?

- W 2008 roku światowy kryzys finansowy spowodował, że duże banki miały problemy i musiały wycofać się z rynku polskiego. Nasi eksporterzy stracili wtedy dostęp do finansowania na dogodnych warunkach. Powstała wówczas idea, żeby BGK wsparł ich, podobnie jak zagraniczne banki wspierają eksport w innych krajach. W półtora  roku zbudowaliśmy proces takiego finansowania wewnątrz banku i nawiązaliśmy relacje z eksporterami. W rezultacie powstał produkt, który zakłada, że gdy udział komponentu polskiego w eksporcie jakiegoś towaru jest większy niż 50 proc., to sprzedający go za granicą przedsiębiorca może otrzymać kredyt oprocentowany o 2-3 pkt. proc. niżej od kredytów komercyjnych.

Ale to nie wszystko. Oprócz eksportu handlowego wspieramy też eksport inwestycyjny. Do tej pory mało który z banków w Polsce podejmował się finansowania długoterminowych inwestycji za granicą. Okazało się jednak, że jest zainteresowanie tym tematem. Przygotowujemy już projekty na budowę apartamentowców, fabryk przetwórstwa drzewnego, maszynowego i spożywczego. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak wiele nasi przedsiębiorcy mogą zaoferować na rynkach zagranicznych.

- Najwięcej słychać ostatnio innych produktach banku, czyli o programach JEREMIE i JESSICA. Proszę je przybliżyć naszym czytelnikom.

- JEREMIE pozwala zaktywizować fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz banki sieciowe tak, aby chętniej finansowały inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw. Ważne, że to lokalne instytucje finansowe obsługują lokalne firmy. To one bowiem najlepiej znają ich potrzeby. W wymiarze krajowym program JEREMIE to również krajowy fundusz kapitałowy dla firm, które rozwijają innowacyjne technologie. Z kolei JESSICA ma na celu inwestycje i rewitalizację społeczną obszarów, którym grozi odpływ dobrze wykwalifikowanej kadry. Obydwa programy obejmują pulę środków, które de facto pożyczane są na preferencyjnych zasadach. W związku z tym, że są zwracane, nie obciążają budżetu europejskiego.
Bank Gospodarstwa Krajowego jest najbardziej zaawansowany w realizacji tych programów w Europie. Często jesteśmy pytani o nasze doświadczenia przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny.

- Przedsiębiorcy często narzekają: kiedyś dostawaliśmy bezzwrotne dotacje, teraz tylko pożyczki.

- W sytuacji, w której pieniądze trzeba zwrócić, mamy pewność, że dochodzi do inwestycji, a nie do wydawania pieniędzy na konsumpcję. Uważam, że ta metoda jest lepsza z punktu widzenia  podatników, którzy składają się na budżet europejski.

- BGK obsługuje też samorządy. W jakim zakresie?

- Mamy 22 proc. rynku jeśli chodzi o finansowanie inwestycji samorządowych. Obsługujemy projekty związane z przerobem odpadów, transportem miejskim, projekty wodociągowe. Działamy nie tylko na rzecz samorządów, ale też spółek komunalnych. Szybko rośnie też nasz udział na rynku obsługi depozytów. Należy pamiętać, że jesteśmy najbezpieczniejszym bankiem w Polsce - podobnie jak Skarb Państwa i NBP. Sektor publiczny powinien więc widzieć w nas naturalnego partnera w przechowywaniu środków - bezpiecznego i odpornego na kryzysy.

- A co z popularnym w ostatnich latach preferencyjnym finansowaniem TBS-ów?

- W odpowiedzi na kryzys na rynku mieszkaniowym powstał Krajowy Fundusz Mieszkaniowy oraz programy takie jak Rodzina na swoim. Obecnie sytuacja na rynku mieszkaniowym się poprawia, więc nie ma potrzeby kontynuacji takich działań. Pamiętajmy - programy tego typu pogłębiają deficyt budżetowy państwa. W tej chwili nie ma już finansowania preferencyjnego, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby TBS-y finansowały się na warunkach komercyjnych.

- Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: Michał Abkowicz


*) Rozmowa została przeprowadzona w Szczecinie 31 marca 2011 roku.
Tomasz Mironczuk był prezesem BGK od polowy 2009 r. do 19.04.2011 r. Aktualnie dalej pracuje w BKK. Od 19.04.2011 r. obowiązki prezesa BKG pełni Dariusz Daniluk.

fot. mab

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2984265