strona główna
  Odpocznijmy na chwilę od newsów związanych z koronawirusem. Najnowszy Świat Biznesu trafił do czytelników i jest do pobrania w wersji pdf.
W pierwszym w tym roku wydaniu magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego przeczytamy obszerną relację i podsumowanie konkursu Perły Biznesu 2019 oraz rozmowę z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyszłości drogi S6 (jej oddanie było Wydarzeniem Gospodarczym 2019 roku), dokończeniu drogi S3, obwodnicach Pomorza Zachodniego i szybkiej trasie do Warszawy przez Wałcz. Numer jak zwykle uzupełnia Koktajl biznesowy, felietony ekonomistów, Karuzela kadrowa i Twarze Biznesu. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<<
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 12/2014

  HOME    Świat Biznesu 12/2014    

Energetyczne gry strategiczne

Od dawna wiadomo, że dysponowanie surowcami energetycznymi może być źródłem dobrobytu, siły gospodarczej i wpływów politycznych. Różnica w poziomie rozwoju takich krajów arabskich – eksporterów ropy naftowej jak Arabia Saudyjska, Kuwejt czy Katar i krajów pozbawionych tego surowca (np. Jemen) jest ogromna. Mądre wykorzystanie posiadanych surowców może być źródłem dobrobytu dziś, ale i w przyszłości, czego znakomitym przykładem jest Norwegia inwestująca mądrze swoje potężne nadwyżki z eksportu ropy i gazu w różne aktywa na całym świecie. Znaczące zasoby mogą dać również nowy impuls rozwojowy, co obserwujemy od kilku lat w USA i Kanadzie, gdzie dzięki znaczącemu wydobyciu gazu i ropy z tzw. łupków kraje te radykalnie zwiększyły swoją konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną.

Ale opieranie rozwoju wyłącznie na surowcach energetycznych, czy jakichkolwiek innych, może być niebezpieczne. Zwiększenie eksportu poprzez wzrost podaży niektórych czynników produkcji zamiast długotrwałego rozwoju, może wywołać regres innych działów gospodarki. Np. odkrycie poważnych zasobów surowców ropy naftowej w Meksyku spowodowało, że dynamika rozwoju przemysłu w tym kraju zaczęła odstawać od tempa rozwoju górnictwa.

W związku z kryzysem na Ukrainie i sankcjami nałożonymi na Rosję przez prawie wszystkie rozwinięte kraje świata z USA, UE i Japonią na czele, coraz częściej zwraca się uwagę na konsekwencje i ryzyka związane z ewentualnym krachem rosyjskiej gospodarki. Jej silne uzależnienie od wydobycia ropy i gazu, przy jednocześnie słabo rozwiniętym przemyśle przetwórczym znajduje odzwierciedlenie w bardzo niskiej konkurencyjności rosyjskich produktów przemysłowych na rynku światowym. Oczywiście o przewadze konkurencyjnej decyduje nie tylko ich dostępność, ale także koszty wydobycia w relacji do cen sprzedaży, czyli mówiąc konkretnie – poziom opłacalności. Tymczasem o ile wydobycie gazu i ropy z łupków w Ameryce Północnej przy obecnych cenach zapewnia nadal dobrą rentowność, to koszty wydobycia ropy i gazu w Rosji zbliżają się szybko do granicy opłacalności. Budżet Rosji oparty prawie w całości na surowcach mógłby wtedy rozsypać się kompletnie.

 Co gorsza rosyjskie władze zdają się nie rozumieć skali problemu i brną w bezsensowną konfrontację w resztą świata. Zupełnie inaczej niż Chiny, które postawiły na gospodarkę i poprzez długofalową, konsekwentną i w dużej mierze skuteczną politykę stały się rzeczywistą potęgą światową i zdecydowanie silniejszym gospodarczo krajem niż Rosja.

Wracając na polskie podwórko, widać wyraźnie, że surowcowe dylematy odnoszą się także do Polski. Nieopłacalność produkcji węgla w większości kopalń wchodzących w skład Kompanii Węglowej – największej w całej UE spółki wydobywającej węgiel kamienny – pokazuje ogromną skalę problemu, przed jakim stoi polskie górnictwo. Obecne wysokie koszty wydobycia wydają się być nie do utrzymania, a zamykanie najbardziej nierentownych kopalń i restrukturyzacja pozostałych są nieuchronne. Tylko jak to powiedzieć górnikom?

Dariusz Zarzecki

Prof. dr hab Dariusz Zarzecki, kierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, szef Programu MBA US, prezes zarządu spółki doradczej Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. 

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2981593