strona główna
  Odpocznijmy na chwilę od newsów związanych z koronawirusem. Najnowszy Świat Biznesu trafił do czytelników i jest do pobrania w wersji pdf.
W pierwszym w tym roku wydaniu magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego przeczytamy obszerną relację i podsumowanie konkursu Perły Biznesu 2019 oraz rozmowę z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyszłości drogi S6 (jej oddanie było Wydarzeniem Gospodarczym 2019 roku), dokończeniu drogi S3, obwodnicach Pomorza Zachodniego i szybkiej trasie do Warszawy przez Wałcz. Numer jak zwykle uzupełnia Koktajl biznesowy, felietony ekonomistów, Karuzela kadrowa i Twarze Biznesu. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<<
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 8-9/2015

  HOME    Świat Biznesu nr 8-9/2015    

Erozja wiarygodności

Nauki ekonomiczne - ekonomia, finanse, zarządzanie - są najważniejsze, najciekawsze, najtrudniejsze… Opinię tę - zapewne nieco przerysowaną - próbuję lansować od wielu lat, znają ją moi studenci, a także PT Czytelnicy tych felietonów. Solidnych argumentów za jej trafnością może dostarczyć lektura wydanej niedawno po polsku, liczącej 777 stron, „Logiki ekonomii” autorstwa Marka Skousena. Nowojorski autor już na pierwszej stronie przypomina sławną opinię szwedzkiego przyrodnika Karola Linneusza: - Nie ma na świecie nauki bardziej wzniosłej, bardziej potrzebnej i bardziej użytecznej niż ekonomia. W 28 rozdziałach, oprócz prezentacji treści z zakresu mikro- i makroekonomii, zawarte są podsumowania, ważne terminy, sylwetki wpływowych ekonomistów, problemy do rozważenia, zalecana literatura. W ostatnim rozdziale Skousen wymienia 7 podstawowych zasad - potężnych narzędzi solidnej (i zarazem „imperialnej”) ekonomii: odpowiedzialność, oszczędzanie i analiza kosztów i korzyści, oszczędności i inwestycje, bodźce, kon- kurencja i wybór, przedsiębiorczość i innowacje, opiekuńczość.

Polska 2015… Opisać, zrozumieć, objaśnić, zmierzyć, porównać, ocenić, przewidzieć, zaproponować - gigantyczne wyzwanie dla analityków i komentatorów. Winy dawnych i obecnych polityków są bezsporne. Osobiście mam ograniczone, a może i ostatnio wręcz zerowe zaufanie do tzw. „klasy” politycznej, zresztą zarówno koalicji, jak i opozycji. Jednych i drugich nie stać na ogół na profesjonalizm i bezstronny, nietendencyjny (czyli bezpartyjny!) ogląd polskich spraw. Erozja wiarygodności jest widowiskowa, a liczba afer i skandali oszałamiająca. Do tego dochodzi wszechobecne zawłaszczanie państwa, arogancja, obłuda i cynizm. Nie dziwię się więc – młodszym („prekariat”) i nieco starszym - Polakom, rozczarowanym, oburzonym, wkurzonym czy zbuntowanym.

Znaczna część „antysystemowych” Polaków, również młodych, bezkrytycznie wierzy w obietnice i cudowne rozwiązania, tak łatwo formułowane zwłaszcza w trakcie kampanii wyborczych. Naiwność, brak doświadczenia, krótka pamięć, brak znajomości podstaw ekonomii i finansów? Czyżby „ciemny lud” był rzeczywiście gotów wszystko kupić? Nie chodzi przecież o to, aby zmieniać, chodzi o to, aby zmieniać na lepsze. Czy dokonają tego młodzi Polacy? Czy starczy wiedzy (również ekonomicznej!!!), rozumu, kompetencji, mądrości, wyobraźni, odpowiedzialności? Każdy ma swoich ulubionych muzyków… Ja raczej lubię tych, którzy kiedyś śpiewali: - Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat, każde pokolenie odejdzie w cień. Życie toczy się dalej… Potrzebny jest dystans i umiar w ocenach.

PS Ekonomia ekonomią, ale… pamiętajmy o (zawsze za krótkich!) wakacjach… To dobry czas na czytanie… Może nie o ekonomii, lecz np. o Einsteinie… Książka ”Einstein w cytatach” to ponad 500 stron uczty intelektualnej – obcowania z geniuszem słynnego uczonego, jego mądrością i subtelnym poczuciem humoru. Polecam!

Stanisław Flejterski

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w problematyce finansów i bankowości. Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007-2015).

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2981602