strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 4-5/2015

  HOME    Świat Biznesu nr 4-5/2015    

Felieton Nadchodzi gazowa rewolucja

W amerykańskim Departamencie Energii znajdują się aktualnie 53 wnioski o wydanie zgody na eksport wytwarzanego w USA gazu LNG. Dzienne kwoty eksportowe, o jakie ubiegają się amerykańskie firmy wynosi 86 miliardów stóp sześciennych dziennie, co jest ekwiwalentem 683,27 mln ton LNG rocznie. Tyle amerykańskie firmy starające się o zgodę na eksport skroplonego gazu mogłyby maksymalnie wyeksportować, gdyby wysyłały za granicę pełną przyznaną pulę.

Gdyby docelowo wszystkie północnoamerykańskie terminale eksportowe wysyłały w świat tylko połowę dopuszczalnych kwot, to ich wpływ na światowy rynek gazu i cały rynek energii byłby ogromny. Mówi się o radykalnej zmianie cen gazu na całym świecie – nawet po doliczeniu kosztów skroplenia gazu, transportu, regazyfikacji i uwzględnieniu innych opłat i podatków. W czerwcu 2008 roku na rynku amerykańskim za jednostkę mmBTU (Million British Termal Unit – jednostka przeliczeniowa gazu naturalnego) trzeba było zapłacić ponad 13 USD, natomiast 8 kwietnia 2015już tylko 2,64 USD. Aktualna cena stanowi więc zaledwie 20% ceny z czerwca 2008 roku, spadek jest więc ogromny.

W USA trwa intensywna i gorąca debata nt. zasadności eksportu gazu skroplonego poza Amerykę. Większość ekspertów, polityków i przedstawicieli biznesu jest za, podkreślając szanse na duże dochody z eksportu, nowe miejsca pracy w firmach wydobywających i eksportujących gaz, wzmocnienie roli USA na globalnym rynku energii. Wskazuje się także na korzyści ekologiczne, bowiem tańszy i mniej szkodliwy dla środowiska gaz będzie w coraz większym zakresie wypierał droższy i potępiany przez „zielonych” węgiel, a także krytycznie ocenianą z tych samych powodów ropę.

Jaki będzie długofalowy efekt decyzji podejmowanych obecnie w USA dla świata? Europa, Azja i Afryka skorzystają z niższych cen gazu i energii, co da impuls rozwojowy ich gospodarkom. Zmniejszy się uzależnienie od dotychczasowych monopolistów. Najbardziej stratną będzie zapewne Rosja, gdyż zasadniczo cała jej gospodarka jest oparta na eksporcie surowców, przede wszystkim ropy i gazu.

A Polska? Z jednej strony skorzystamy na niższych cenach gazu, którego zużycie wynosi obecnie około 15 mld m3 (dla porównania USA konsumują rocznie 760 mld m3). Wzrośnie konkurencyjność polskich firm zużywających gaz w procesach produkcyjnych. Tani gaz z Ameryki może też być bardzo korzystny dla naszego gazoportu w Świnoujściu, który ma mieć w pierwszym etapie zdolność do importu aż 5 mld m3 gazu rocznie. Z drugiej strony, obecny kryzys polskiego górnictwa może okazać się zaledwie początkiem prawdziwego upadku tej branży. I nie chodzi tu o dobrą czy złą wolę rządzących, tylko czystą ekonomię, która uczyni wydobycie węgla nieopłacalnym. Ciekawe czy nasi politycy dostrzegają ten problem i czy mają plan co zrobić z górnictwem i górnikami? Rewolucja gazowa jest faktem i warto zastanowić się nad tym, jaka strategia dostosowawcza będzie najlepsza dla Polski.

Dariusz Zarzecki

Prof. dr hab Dariusz Zarzecki, kierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, szef Programu MBA US, prezes zarządu spółki doradczej Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088410