strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 6-7/2016

  HOME    Świat Biznesu nr 6-7/2016    

Gazoport na ostatniej prostej

Terminal LNG w świnoujskim gazoporcie uzyskał 27 kwietnia pozwolenie na użytkowanie. Podpisał je wojewoda zachodniopomorski Piotr Jania. Dwa tygodnie później prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego paliwa w spółce Polskie LNG. Wyznaczył ją także na operatora świnoujskiego terminalu. Instalacja przeszła testy eksploatacyjne

Piotr Jania oraz Jan Chadam, prezes Polskiego LNG dziękowali wszystkim zaangażowanym w budowę.

– Inwestycja ma czterech partnerów biznesowych: Gaz-System jako koordynatora i podmiot odpowiedzialny za finansowanie, Polskie LNG – inwestora części lądowej, Urząd Morski w Szczecinie, do którego należała budowa falochronu, a także Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który wybudował dwa stanowiska – przypomniał prezes Chadam. – Wartość całego projektu to ok. 4 mld zł. Prezes Chadam poinformował, że podstawowymi funkcjami terminalu będą: rozładunek LNG, jego procesowe składowanie w zbiornikach, regazyfikacja (czyli zamianę surowca z płynnego w gazowy) oraz wysyłka do sieci i załadunek LNG na cysterny samochodowe. Dzięki tej inwestycji Polska może kupować gaz w dowolnym miejscu na świecie i odbierać go z innych kierunków niż kierunek wschodni. Aktualne techniczne możliwości terminalu na poziomie 5 mld m sześc. gazu rocznie pozwolą zaspokoić jedną trzecią potrzeb krajowej gospodarki, ale rozpatrywana jest rozbudowa infrastruktury do wydajności 7,5 mld m sześc. gazu rocznie. W lipcu ma nastąpić pierwsza komercyjna dostawa LNG, zaczynająca realizację długoterminowego kontraktu z firmą Qatargas. Niezależnie od niego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo postanowiło uruchomić tzw. dostawy spotowe, być może już w czerwcu. Decyzja o budowie terminalu w Świnoujściu zapadła w 2006 r. W wyniku budowy powstał nowy falochron, nabrzeże wraz z systemem cumowniczym umożliwiającym rozładunek metanowców, dwa zbiorniki LNG, instalacje do regazyfikacji oraz gazociąg Świnoujście-Szczecin o długości 85 km. Rozpoczynając budowę, planowano, że terminal będzie gotowy w połowie 2014 r.

ek

fot. Jakub Gibowski, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088236