strona główna
  Perły Biznesu 2018: fotowoltaika z Selfy i Paweł Fornalski, prezes IAI S.A.

Znamy laureatów 15. edycji konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego organizowanego przez naszą redakcję

WIĘCEJ>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
"Świat Biznesu" nr 9-10/2011

  HOME    "Świat Biznesu" nr 9-10/2011    

Innowacje pod jednym dachem

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przeniesie się do nowej siedziby.

Centrum mieścić się będzie w budynku po byłej Danie przy ul. Jagiellońskiej  w Szczecinie. W zmodernizowanym budynku o powierzchni 4,5 tys. m kw.
Projekt przewiduje dostęp w jednym miejscu do szeregu usług o charakterze proinnowacyjnym. Oferowane usługi szkoleniowo-doradcze obejmować będą obszerny zakres dziedzin od marketingu i promocji poprzez finansowanie przedsięwzięć i transfer technologii aż po zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej. Duża część pomieszczeń, ponad tysiąc m kw. zostanie przygotowana do lokowania się tam przedsiębiorstw powstających w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz powstających przy uczelni innowacyjnych przedsiębiorstw  typu spin-off i start-up.

W obiekcie przy Jagiellońskiej  zostaną ulokowane także inne jednostki uczelniane związane z szeroko pojętą działalnością innowacyjną.  Znajdzie się tam Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej, Centrum Kształcenia e-Learning odpowiedzialne za organizację i przeprowadzanie szkoleń i kursów dla poszczególnych wydziałów ZUT. Znajda się tam również Akademickie Centrum Informatyki, Multimedialne Centrum Zarządzania Informacja Patentową i Normalizacyjną Uczelnia otrzymała na projekt utworzenia proinnowacyjnego centrum przy ul. Jagiellońskiej ponad 16 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 23 mln zł.

SG

Fot. Nowa siedziba Centrum mieścić się będzie w budynku o powierzchni 4,5 tys. m kw.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2806665