strona główna
  Wręczyliśmy Perły Biznesu 2021
Wkład obywateli Ukrainy w rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego wydarzeniem roku 2021. Marcin Hołub, prezes mPower Osobowowścią Biznesu. Redakcja naszego magazynu po raz 18. wręczyła nagrody gospodarcze Pomorza Zachodniego.
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 7-8/2009

  HOME    Świat Biznesu 7-8/2009    

Innowacje w transporcie

Konferencja naukowa Euro- Trans 2009 ( dawniej Translog), jedno z ważniejszych wydarzeń transportowych odbędzie się 17-18 września w Sali Kongresowej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizatorzy konferencji, czyli Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, za temat przewodni tegorocznego Euro- Transu wybrali innowacje w transporcie. Wpisali się w ten sposób w ogólnoeuropejski nurt. Rok 2009 został ogłoszony w Unii Europejskiej Rokiem Innowacyjnej Gospodarki.

Euro- Trans to, jak dostrzegają władze WZiEU, doskonała platforma wymiany myśli, przekazu informacji o problemach. - Nasza konferencja cieszy się szczególnym zainteresowaniem ze strony praktyków gospodarczych. Mają oni okazję, by spotkać się z politykami i naukowcami i przedstawić im swoje stanowisko w różnych sprawach - wyjaśnia prof. Elżbieta Załoga, prodziekan ds. nauki WZiEU.

- Cieszymy się, że konferencja jest miejscem spotkania się nauki i praktyki. Wiedza przepływa w obie strony - dodaje prof. Piotr Niedzielski, dziekan WZiEU US.

Szczeciński wydział nie bez przyczyny jest współorganizatorem konferencji. - Wynika to przede wszystkim z naszych doświadczeń - mówi dziekan. - Transport i logistyka jest istotnym punktem ciężkości w naszych badaniach naukowych i dydaktyce.

Patronat honorowy nad konferencją objął Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury i Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. transportu UE.

(masz)
Fot. archiwum

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Danuta Zawadzka

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3620154