strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 8-9/2014

  HOME    Świat Biznesu nr 8-9/2014    

Inteligentna nanomedycyna

- Cieszę się, że będziemy mogli powiększyć infrastrukturę badawczą – stwierdził prof. Włodzimierz Kiernożycki, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego podczas podpisywania  w końcu maja. umowy dotyczącej projektu pn. Wsparcie inteligentnych rozwiązań dla nanomedycyny. - Podpisujemy ją w miejscu, które otrzymało ponad 42 miliony złotych wsparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Chcemy ukierunkować się na inteligentne rozwiązania, tym razem dla nanomedycyny.

W ramach projektu planuje się  przeznaczyć 3 mln złotych na zakup wysokospecjalizowanych urządzeń, umożliwiających pracę w nowoczesnych laboratoriach Centrum Dydaktyczno – badawczego Nanotechnologii ZUT. Kwota 2,25 mln złotych sfinansowana zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wkład własny projektu wyniesie 750 tys.

Zapowiada się niezwykle krótki okres realizacji projektu, który zakończy się 30 września br. Oznacza to, że nowe urządzenia służyć będą pracownikom naukowym i studentom już od nowego roku akademickiego.

- Prowadzimy nowoczesne badania na styku nanotechnologii i medycyny – wyjaśniała prof. Mirosława El Fray, kierownik projektu, pełnomocnik rektora ZUT ds. centrum nanotechnologii. – Wramach projektu wyposażymy Centrum w takie urządzenia jak komory laminarne i komory rękawicowe, czyli urządzenia wykorzystywane do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych. Zakupimy także sprzęt laboratoryjny i urządzenia służące do pracy w tzw. kontrolowanej atmosferze w przystosowanych do tego pomieszczeniach clean roomach. Tam właśnie prowadzone są badania nad nanocząsteczkami i  komórkami macierzystymi, służące medycynie, wspólnie z naukowcami z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prace z dziedziny nanotechnologii prowadzone na ZUT są ściśle powiązane z potrzebami rynku w zakresie nowych technologii. Centrum jest szeroko otwarte na potrzeby biznesu w tym względzie.

wab

FOT. Umowę o projekcie służącym nanomedycynie podpisali Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski i prof. Włodzmierz Kiernożycki, rektor ZUT. ARCHIWUM

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088320