strona główna
  Perły Biznesu 2020 - zgłoś kandydatów
Rozpoczynamy już siedemnastą edycję konkursu „Perły Biznesu”. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach – Wydarzenie Gospodarcze 2020 i Osobowość Biznesu 2020. Organizatorem konkursu jest redakcja „Świata Biznesu”, zaś mecenasem konkursu Polska Fundacja Przedsiębiorczości.
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 12/2015
Irytujące alogizmy

Nie, nie, nie, nie będę komentować polityki, awantury wokół Trybunału Konstytucyjnego, ułaskawienia, nominacji ministerialnych. Ani mru mru na temat egzorcyzmów w sejmie. Wszystko to zniosę. Ale prymatu polityki nad ekonomią znieść nie mogę.

No i tak zirytowana, trochę po belfersku recenzuję alogizmy zaczerpnięte z exposé Beaty Szydło i odsyłam Panią Premier i jej doradców do podręczników makroekonomii.

Alogizm pierwszy: „Obniżymy CIT dla MSP do poziomu 15%... (kilka sekund później)... Sprawimy, że małe firmy staną się średnimi, a średnie dużymi”. - No nie, Pani Premier, nikt o zdrowych zmysłach nie zechce rozbudowywać firmy do rozmiarów dużej, żeby wpaść w wyższy (nieobniżony) CIT! Firmy zatrudniające ponad 200 osób zrobią wszystko, żeby nie wpaść w pułapkę „dużej firmy”, czyli wyhamują wzrost zatrudnienia. A te, które zatrudniają ponad 250 osób zaczną redukować. Największe firmy z kolei zrestrukturyzują się i podzielą na mniejsze. Wszystko po to, żeby nie płacić wyższego CIT. Czy Pani to rozumie?

Alogizm drugi: „Sprawimy wzrost udziału inwestycji w PK... (kilka minut później)… Spowodujemy wzrost udziału płac w PKB”. - W istocie, udział inwestycji w PKB w Polsce nie przekracza 20%. Chciałoby się więcej. Nie ma też wątpliwości, że chciałoby się więcej zarabiać. Stary to dylemat: inwestycje czy konsumpcja? (polecam J.M. Keynes’a). Skoro wzrosną płace, czyli koszty pracy, to oczywiste, że wyhamują inwestycje. Powie to Pani każdy przedsiębiorca działający pod presją roszczeń płacowych. Tak więc, Pani Premier, to się nie uda, bo udać się nie może.

Alogizm trzeci: „Podniesiemy godzinową stawkę płac do poziomu 12 zł”... (10 dni później)… Nowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej idzie dalej - obiecuje jeszcze wyższe stawki minimalne dla absolwentów wchodzących na rynek pracy. Myśleć!, myśleć!, cholera! Przecież wyższa stawka minimalna dla młodych spowoduje, że każdy racjonalny pracodawca będzie ich unikać jak drogiej zarazy. Czy o taki efekt Pani chodzi?

Alogizm czwarty: „Zadbamy o najgorzej sytuowanych… (sześć minut wcześniej)... Wprowadzimy podatki sektorowe od banków i od supermarketów.” – Pani Premier, najgorzej sytuowani robią zakupy w tanich dyskontach i marketach. Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych to podatek, który właśnie oni zapłacą.

Alogizm piąty: „Zadbamy o najgorzej sytuowanych…( cztery minuty wcześniej)... Przyznamy po 500 zł na drugie i kolejne dziecko, bez względu na poziom zamożności rodziny” - bez komentarza.

Alogizm szósty: „Podniesiemy najniższe emerytury… ( minutę później)... Obniżymy wiek emerytalny” – Pani Premier, proszę nie oszukiwać emerytów! Obniżenie wieku emerytalnego to niższe emerytury! Alogizm siódmy: „Rozpoczniemy projekt inwestycji rozwojowych o wartości 1 bln zł... (pięć sekund później)... Zmienimy agencję Polskie Inwestycje Rozwojowe na Inwestycje Polskie” – no cóż, Pani Premier, sama zmiana nazwy zdaje się nie przysporzy bilionów.

Znalazłabym jeszcze mnóstwo przykładów braku logiki, wiedzy i rozumienia zasad ekonomii z exposé nowego rządu, ale uniemożliwiają mi to ramy tego felietonu.

Aneta Zelek

Dr hab. Aneta Zelek, profesor ZPSB, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3119283