strona główna
  Perły Biznesu 2018: fotowoltaika z Selfy i Paweł Fornalski, prezes IAI S.A.

Znamy laureatów 15. edycji konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego organizowanego przez naszą redakcję

WIĘCEJ>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Perły Biznesu 2016

  HOME    Perły Biznesu 2016    

Kapituła Konkursu Perły Biznesu 2016

1. Prof. dr hab. inż. Stefan Domek, prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ds. rozwoju i organizacji uczelni, przewodniczący kapituły
2. Dr hab. prof. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, profesor ZPSB  Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, wiceprzewodnicząca kapituły
3. Michał Abkowicz, redaktor naczelny portalu szczecinbiznes.pl,
4. Włodzimierz Abkowicz, redaktor naczelny „Świata Biznesu”
5. Maria Bartczak, dyrektor Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie
6. Dr inż. kpt.ż.w. prof. Akademii Morskiej Andrzej Bąk, prorektor ds. morskich Akademii Morskiej w Szczecinie
7. Prof. dr hab. Stanisław Flejterski, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
8. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, Kierownik Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu Wydziału Budownictwa i Architektury  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
9. Tomasz Kowalczyk,  prezes, redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskiego”
10. Prof. dr hab. Grażyna Rosa,  prodziekan ds. nauki , Kierownik Katedry Marketingu Usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
11. Zdzisław Tararako, publicysta gospodarczy Polskiego Radia Szczecin
12. Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Kierownik Katedry  Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Magdalena Szczepkowska, dziennikarka „Kuriera Szczecińskiego” i „Świata Biznesu” - sekretarz kapituły 

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2708646