strona gwna
  Dyskusja o gospodarce morskiej

Oto wiodcy temat najnowszego wiata Biznesu. Do rozmowy o sytuacji w brany morskiej zaprosilimy przedstawicieli wiata biznesu i nauki. W dyskusji w aktualnym numerze uczestnicz: Andrzej Strzeboski, prezes zarzdu Stoczni Szczeciskiej, Pawe Szumny, zastpca dyrektora Urzdu Morskiego w Szczecinie, Jarosaw Tarczyski, prezes Pnocnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczeciskiego

Caa rozmowa w magazynie wiat Biznesu nr 6-7/2018. Przeczytaj w wersji PDF>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Pery Biznesu 2016

  HOME    Pery Biznesu 2016    

Kapitua Konkursu Pery Biznesu 2016

1. Prof. dr hab. in. Stefan Domek, prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ds. rozwoju i organizacji uczelni, przewodniczcy kapituy
2. Dr hab. prof. Zachodniopomorskiej Szkoy Biznesu, profesor ZPSB  Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoy Biznesu, wiceprzewodniczca kapituy
3. Micha Abkowicz, redaktor naczelny portalu szczecinbiznes.pl,
4. Wodzimierz Abkowicz, redaktor naczelny „wiata Biznesu”
5. Maria Bartczak, dyrektor Oddziau Terenowego TVP S.A. w Szczecinie
6. Dr in. kpt..w. prof. Akademii Morskiej Andrzej Bk, prorektor ds. morskich Akademii Morskiej w Szczecinie
7. Prof. dr hab. Stanisaw Flejterski, profesor Uniwersytetu Szczeciskiego
8. Prof. dr hab. in. Wodzimierz Kiernoycki, Kierownik Katedry Konstrukcji elbetowych i Technologii Betonu Wydziau Budownictwa i Architektury  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
9. Tomasz Kowalczyk,  prezes, redaktor naczelny „Kuriera Szczeciskiego”
10. Prof. dr hab. Grayna Rosa,  prodziekan ds. nauki , Kierownik Katedry Marketingu Usug Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego
11. Zdzisaw Tararako, publicysta gospodarczy Polskiego Radia Szczecin
12. Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Kierownik Katedry  Inwestycji i Wyceny Przedsibiorstw Wydziau Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersytetu Szczeciskiego

Magdalena Szczepkowska, dziennikarka „Kuriera Szczeciskiego” i „wiata Biznesu” - sekretarz kapituy 

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
wiat Biznesu
al. Piastw 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Wodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespó redakcyjny
Micha Abkowicz
Mieczysaw Manik
Pawe Staa
Magdalena Szczepkowska

Stali felietonici
Jacek Batg
Stanisaw Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Wsppraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elbieta Kubowska

Reklamy i ogoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dbogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiaów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjtych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna tre reklam, ogosze
i tekstów sponsorowanych.

wiat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2482219