strona gwna
  Dyskusja o gospodarce morskiej

Oto wiodcy temat najnowszego wiata Biznesu. Do rozmowy o sytuacji w brany morskiej zaprosilimy przedstawicieli wiata biznesu i nauki. W dyskusji w aktualnym numerze uczestnicz: Andrzej Strzeboski, prezes zarzdu Stoczni Szczeciskiej, Pawe Szumny, zastpca dyrektora Urzdu Morskiego w Szczecinie, Jarosaw Tarczyski, prezes Pnocnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczeciskiego

Caa rozmowa w magazynie wiat Biznesu nr 6-7/2018. Przeczytaj w wersji PDF>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Pery Biznesu 2015

  HOME    Pery Biznesu 2015    

Kapitua konkursu Pery Biznesu 2015

1. Dr hab. prof. Zachodniopomorskiej Szkoy Biznesu Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoy Biznesu – przewodniczca kapituy

2. Prof. dr hab. Stanisaw Flejterski, profesor Uniwersytetu Szczeciskiego – wiceprzewodniczcy kapituy

3. Micha Abkowicz, redaktor naczelny portalu Szczecinbiznes.pl

4. Wodzimierz Abkowicz, redaktor naczelny „wiata Biznesu”

5. Maria Bartczak, dyrektor Oddziau Terenowego TVP S.A. w Szczecinie

6. Dr in. kpt..w., prof. Akademii Morskiej Andrzej Bk, prorektor ds. morskich Akademii Morskiej w Szczecinie

7. Prof. dr hab. in. Stefan Domek, dziekan Wydziau Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

8. Prof. dr hab. in. Wodzimierz Kiernoycki, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

9. Tomasz Kowalczyk,  prezes, redaktor naczelny „Kuriera Szczeciskiego”

10. Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, czonek Rady Pnocnej Izby Gospodarczej, dziekan Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego

11. Zdzisaw Tararako, publicysta gospodarczy Polskiego Radia Szczecin

12. Prof.dr hab. Waldemar Tarczyski, dziekan Wydziau Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersytetu Szczeciskiego

Magdalena Szczepkowska, dziennikarka „Kuriera Szczeciskiego” i „wiata Biznesu” - sekretarz kapituy

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
wiat Biznesu
al. Piastw 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Wodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespó redakcyjny
Micha Abkowicz
Mieczysaw Manik
Pawe Staa
Magdalena Szczepkowska

Stali felietonici
Jacek Batg
Stanisaw Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Wsppraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elbieta Kubowska

Reklamy i ogoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dbogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiaów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjtych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna tre reklam, ogosze
i tekstów sponsorowanych.

wiat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2482225