strona główna
  Wręczyliśmy Perły Biznesu 2021
Wkład obywateli Ukrainy w rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego wydarzeniem roku 2021. Marcin Hołub, prezes mPower Osobowowścią Biznesu. Redakcja naszego magazynu po raz 18. wręczyła nagrody gospodarcze Pomorza Zachodniego.
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 7-8/2009

  HOME    Świat Biznesu 7-8/2009    

Karuzela kadrowa

1._Bindas_R1.JPGDyrektorem oddziału terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie jest od kilku miesięcy Ryszard Bindas (41 lat). Objął stanowisko po Jerzym Kochańskim. Pochodzi z Ziemi Chojeńskiej, od dzieciństwa związany był z Trzcińskiem Zdrojem. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego - studiował na kierunku informatyka i ekonometria. Karierę zawodową zaczynał w 1993 r. w oddziale terenowym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa od stażysty, a w 1997 r. kończył w roli kierownika sekcji finansów. Potem przez dwa lata był zastępcą głównego księgowego w szczecińskim oddziale Banku Gospodarki Żywnościowej. Następnie był pełnomocnikiem zarządu Banku Pocztowego S.A. ds. organizacji jego oddziału okręgowego, którego został dyrektorem. Od 2006 r. pracował jako główny specjalista w wydziale programów rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

2aKuzminski_W1.JPGNowym prezesem Infraparku Police SA, który zarządza Polickim Parkiem Przemysłowym został Wojciech Kuźmiński (l. 37) powołany przez radę nadzorczą w miejsce szefującego krótko tej spółce Piotra Zaborka. Kuźmiński był prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie, odwołanym przez ministra rolnictwa Marka Sawickiego.

Jest doktorem nauk ekonomicznych. Od lutego 1997 r. pracował jako asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1999-2004 pełnił funkcję administratora Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie Agencji Nieruchomości Rolnych w Pyrzycach. Od października 2006 r. do czerwca 2007 r. był kierownikiem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Po wyborach samorządowych jesienią 2006 r., został zastępcą dyrektora, a od kwietnia 2007 r. dyrektorem wydziału rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Jest członkiem zarządu zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej.

3b.Melan_T5.JPGNowym prezesem zarządu Morskiego Portu Police sp. z o.o. jest Tomasz Melan (l. 28), który zastąpił kierującego wcześniej firmą Jarosława Siergieja. Przed objęciem stanowiska przez cztery miesiące był członkiem zarządu spółki. Rodowity szczecinianin. Studiował informatykę i ekonometrię na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego .Należał do bliskich współpracowników byłego marszałka województwa Norberta Obryckiego w czasach, gdy ten pełnił funkcję dyrektora biura zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Melan pracował w szczecińskich oddziałach Deutsche Bank PBC i GE Money Bank, w których zajmował się doradztwem dla klientów. Aktualnie jest członkiem rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Port Rybacki „Gryf". Jest działaczem Platformy Obywatelskiej.

4.Ziemak_W_1.jpgWaldemar Ziemak (60 lat), absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej, zapalony golfista, został powołany na stanowisko dyrektora pola golfowego w Choszcznie Modry Las. Ziemak po studiach ukończył wiele kursów w zakresie rachunkowości, kurs maklerów giełdowych, a także kurs dla członków rad nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa.

W trakcie kariery zawodowej Ziemak pracował przez dłuższy czas w Stoczni Szczecińskiej i Stoczni „Odra" m.in. na stanowiskach technologa i szefa produkcji, a następnie był starszym rzeczoznawcą w "Centromorze". w latach 1999-2001 był prezesem Armatorskiego Domu Bankowego, związanego z Kredyt Bankiem. W latach 2004 - 2007 roku pracował na stanowisku prezesa Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

(win)

Mirosław Winconek, archiwum

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Danuta Zawadzka

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3620105