strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 6-7/2016

  HOME    Świat Biznesu nr 6-7/2016    

Karuzela kadrowa

1.kaczynski.jpgMarcin Kaczyński (41 lat) został powołany na stanowisko dyrektora Centrum Bankowości Korporacyjnej Szczecin Banku Zachodniego WBK SA. CBK Szczecin obejmuje obszar województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Kaczyński jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń majątkowych i gospodarczych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Kaczyński od lat związany jest z bankowością i pełnił m.in. funkcję dyrektora centrum korporacyjnego banku citibank handlowy w Szczecinie.
2. Izabela Swiderek.JPGIzabela Świderek (40 lat) została dyrektorem Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie. Z wykształcenia jest doktorem nauk ekonomicznych w specjalności: analiza ekonomiczno-finansowa, finanse publiczne. Ukończyła Uniwersytet Szczeciński. Od początku zawodowo związana z Gryfi nem. W latach1999-2001 była nauczycielem ekonomicznych przedmiotów zawodowych w miejscowym zespole szkół, a następnie starszym księgowym w Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół. W latach 2005-2007 Świderek była główną księgową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfi nie. Ostatnie miejsce pracy to gryfi ńskie starostwo, gdzie od 2007 roku, aż do objęcia fotela dyrektora ARR pełniła funkcję skarbnika powiatu i głównego księgowego. Izabela Świderek jest autorką i współautorką wielu publikacji poświęconych problematyce sektora finansów publicznych.

3.Ireneusz Nowak - foto.JPGIreneusz Nowak (52 lata) został nowym prezesem spółki miejskiej Żegluga Szczecińska. Nowak skończył Wydział Mechaniczny Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, w której następnie prowadził zajęcia dydaktyczne i rozwijał karierę naukową. Skończył też studia podyplomowe na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie zarządzania i marketingu.  Karierę zawodową rozwijał m.in. na stanowisku ofi cera mechanika wachtowego w Polskiej Żegludze Morskiej. W latach 1999-2006 był kierownikiem Pionu Technicznego w Przedsiębiorstwie Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. W latach 2007-2012 był wiceprezesem zarządu szczecińskiej Fundacji Pro Nautica. Od lipca 2012 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.

4.Kinga Lata.jpgKinga Łata (35 lat) objęła w lutym br. stanowisko dyrektora operacyjnego Sieci Zdrojowa Hotels wywodzącej się z Kołobrzegu. Priorytetem nowej szefowej sieci, w skład której wchodzi osiem hoteli, będzie dalsze podnoszenie jakości obsługi oraz ujednolicanie standardów we wszystkich obiektach. Dodajmy, że sieć zatrudnia aktualnie 600 osób. Kinga Łata jest absolwentką fi lologii germańskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie hotelarskie zdobywała w obiektach SPA w Polsce, pracowała też w biurze podróży TUI w Niemczech. Z siecią Zdrojowa Hotels związana jest od sześciu lat. Najpierw jako dyrektor Sand Hotel w Kołobrzegu, a następnie fl agowego obiektu sieci – Marine Hotel & Ultra Marine w Kołobrzegu.

żab

fot. Archiwum, Zdrojowa Invest

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3015877