strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 1-3/2017

  HOME    Świat Biznesu 1-3/2017    

Karuzela kadrowa

4.Pajor 1.jpg18 stycznia br. zmarł nagle Sławomir Pajor (58 lat), prezydent Stargardu. Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Funkcję prezydenta Stargardu pełnił od 2002 r. Za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej oraz za osiągnięcia w pracy samorządowej odznaczono go pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Jako prezydent Stargardu dbał o rozwój gospodarczy miasta, o czym niejednokrotnie informowaliśmy na naszych łamach. Uczestniczył często w dyskusjach redakcyjnych „Świata Biznesu”. Ceniliśmy jego trafne oceny i analizy. Będzie go nam i naszym Czytelnikom brakować.

1a.Wardacki1.jpgDr Wojciech Wardacki (56 lat) został w końcu ub. roku nowym prezesem Grupy Azoty. Na tym stanowisku zastąpił Mariusza Bobera, który rządził chemicznym gigantem od lutego 2016 r. Wardacki łączy to stanowisko z funkcją prezesa Grupy Azoty Police. Wardacki ukończył w 1983 r. studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej, następnie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Do 1995 r. był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego. Pełnił funkcję posła na Sejm I kadencji. W latach 1996-2005 był członkiem zarządu w Goleniowskiej Fabryce Mebli Kollektion WIM. W latach 2005–2006 kierował Zakładami Chemicznymi Zachem S.A. w Bydgoszczy. W latach 2006-2008 pracował na stanowisku członka zarządu spółki akcyjnej Ciech. W latach 2010- 2014 prowadził działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i lobbingu. W kwietniu 2016 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Police powołała Wojciecha Wardackiego na stanowisko prezesa zarządu GAP.

3.niedzielski1.JPGProf. Piotr Niedzielski (52 lata) w grudniu 2016 r. został wybrany na prezesa Zachodniopomorskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Zastąpił na tym stanowisku dr. Piotra Szymczaka, który został prezesem zarządu Krajowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie. Niedzielski od ukończenia studiów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego pracował na uczelni, na obecnym Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. W latach 2008-2016 był dziekanem tego wydziału. Jest specjalistą z zakresu ekonomiki i organizacji transportu oraz zarządzania procesami innowacyjnymi.

2.Brzezicki.JPGPaweł Brzezicki (57 lat) w lutym br. objął funkcję komisarza w Polskiej Żegludze Morskiej. O wprowadzeniu zarządu komisarycznego do tego przedsiębiorstwa państwowego poinformowało 20 lutego Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, uzasadniając decyzję trudną sytuacją największego narodowego armatora, słabą koniunkturą na światowym rynku shippingowym oraz brakiem odpowiednich działań dotychczasowego kierownictwa Grupy PŻM. Brzezicki był do tej pory (od grudnia 2015 r.) podsekretarzem stanu w MGMiŻŚ. Ukończył Wydział Ekonomiki Transportu na Politechnice Szczecińskiej. W latach 1998-2005 był dyrektorem naczelnym PŻM i wyprowadził firmę z zadłużenia. Ze stanowiska odwołał go minister skarbu w rządzie SLD w związku ze sprawą tzw. złotej akcji, której sprzedaż poza PŻM uniemożliwiła resortowi pełną kontrolę nad majątkiem armatora. Według Brzezickiego, chodziło wtedy o uchronienie firmy przed wrogim przejęciem. Od czerwca 2006 do listopada 2007 r. pełnił funkcję prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3044370