strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 6-7/2017

  HOME    Świat Biznesu nr 6-7/2017    

Karuzela kadrowa

1a.Grudzien.jpgNorbert Grudzień (52 lata), od maja br. nowy dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra, jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej o specjalności Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada potwierdzoną certyfikatami bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie eksploatacji i modernizacji systemów ciepłowniczych, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz ochrony środowiska. Karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako inspektor ds. technicznych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Kielcach. W kolejnych latach był m.in. dyrektorem technicznym, a następnie prezesem zarządu w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Bugaj”. Od 2004 do 2007 r. był prezesem zarządu w Elektrociepłowni Starachowice, a w latach 2008-2010 dyrektorem ds. konstrukcyjnych w EDP Renewables Polska. Od 2010 do 2012 pracował na stanowisku prezesa zarządu Polenergia Kogeneracja. Przez 4 kolejne lata prowadził własną działalność gospodarczą w branży energetycznej, m.in. zajmował się przygotowywaniem procesów inwestycyjnych budowy elektrociepłowni. Z Grupą Kapitałową PGE związany jest od 2016 r., kiedy to objął kierownictwo Oddziału PGE Obrót w Skarżysku Kamiennej.

2b. Jaroslaw Kotarski__Dyrektor ULL.jpgJarosław Kotarski (50 lat), dotychczasowy dyrektor Unity Line Limited Oddział w Polsce, przeszedł na stanowisko prezesa spółki akcyjnej Żegluga Polska. Obie firmy należą do Grupy PŻM. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie (eksploatacja portów i floty). Od 1993 r. związany z Polską Żeglugą Morską. W latach 1993-99 był operatorem, a następnie maklerem frachtującym w Zakładzie Trampingu Oceanicznego. Od 1999 do 2005 r. pracował jako makler oraz dyrektor zarządzający w firmie Polhansa Shipping w Hamburgu. W latach 2006-2009 był wicedyrektorem Zakładu Eksploatacji Floty. Później stanął na czele Unity Line.

3.Urbas.jpgKrzysztof Urbaś (59 lat) od 7 kwietnia br. jest nowym dyrektorem spółki promowej Unity Line Limited Oddział w Polsce (z Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej). Pochodzi z Gdyni. Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu (Organizacja i Technika Transportu Morskiego) Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1982 r. związany był z Morskim Portem Handlowym w Gdyni, a w kolejnych latach zdobywał doświadczenie w handlu morskim, przy realizacji projektów spedycji i logistyki międzynarodowej w branży portowo- morskiej w firmie Cargo Service. Od 1998 zasiadał w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk, gdzie odpowiedzialny był m.in. za rozwój Gdańskiego Terminalu Kontenerowego. Jako dyrektor rozwoju w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk, w latach 2007-2008 opracował strategię tego portu do roku 2030, strategię Port Gdańsk XXI oraz plan zagospodarowania Portu Północnego. W kolejnych latach (2008-2010), będąc prezesem spółki akcyjnej Siarkopol Gdańsk, przeprowadził restrukturyzację firmy. Od 2010 r. - współwłaściciel i prezes gdyńskiej spółki Balquest.

4.lendner.jpgŁukasz Lendner (40 lat), nowy dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Szczecinie, jest absolwentem wydziału budownictwa Politechniki Szczecińskiej o specjalności drogownictwo. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania infrastrukturą drogową w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu Technologii Budowy Dróg. Jest też absolwentem studiów MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczął w laboratorium drogowym GDDKiA w Szczecinie. Następnie zdobywał uprawnienia budowlane w firmie drogowej przy budowie autostrady A-6 oraz drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów. Od 2008 roku został pracownikiem pionu realizacji Centrali GDDKiA, gdzie pracował m.in. na stanowisku z-cy Generalnego Dyrektora ds. realizacji inwestycji. W latach 2012– 2016 pełnił funkcję pełnomocnika Generalnego Dyrektora do kierowania oddziałem GDDKiA w Bydgoszczy, a także dyrektora oddziału w Warszawie. W ostatnich miesiącach pełnił funkcję kierownika projektu na drodze ekspresowej S-6 w szczecińskim oddziale GDDKiA.

5.Bilicki.JPGJanusz Bilicki (59 lat) od sierpnia ub. roku powołany został na stanowisko dyrektora Regionu Sieci Poczty Polskiej w Szczecinie. Jest z wykształcenia mgr. inż. mechanikiem - energetykiem, absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej. Ma za sobą liczne studia podyplomowe w tym studia Business Administration w Swinburne Institute of Technology w Melbourne oraz studia EU Marketing und Internationales Projektmanagement na Europaeische Akademie fur Fuhrungskraefte w Stuttgarcie. Ukończył też studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim. Po studiach pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej . W latach 1994-1998 był członkiem zarządu i dyrektorem ds. handlu, marketingu i logistyki w Zakładach Chemicznych Police. W latach 1998 -2010 z przerwą związany był z Pocztą Polską, gdzie pracował na różnych stanowiskach, w tym m.in. na stanowisku dyrektora Oddziału Regionalnego. W latach 2004-2006 był prokurentem zarządu i dyrektorem ds. marketingu w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia. W sierpniu 2016 wrócił do Poczty Polskiej SA.

6.Morawski 1.jpgProf. dr hab. inż. Antoni W. Morawski (66 lat) został powołany 6 lutego przez Radę Nadzorczą na stanowisko prezesa zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT +. Jest to ośrodek badawczy wyposażony w najbardziej zaawansowaną aparaturę do badań nano- i biomateriałów w Polsce. Prof. Morawski, absolwent Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, swoją karierę zawodową związał z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym (dawniej Politechniką Szczecińską). Od 1996 roku jest profesorem tytularnym. Posiada specjalizacje naukowe: technologia chemiczna, technologia materiałów i nanomateriałów, technologia wody, ścieków i odpadów oraz kataliza wraz fotokatalizą. Profesor ma na swoim koncie osiem wdrożonych technologii oraz 216 zgłoszeń patentowych, w tym 3 międzynarodowe oraz blisko 400 publikacji w większości w czasopismach międzynarodowych. W ub. roku był laureatem konkursu gospodarczego „Świata Biznesu” - Perły Biznesu 2015 za wprowadzenie na rynek materiałów budowlanych o właściwościach oczyszczających środowisko. Prof. Morawski jest dyrektorem Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT.

7.Stelmaszyk 1.JPGMirosław Stelmaszyk (55 lat) został wybrany w marcu br. na funkcję prezesa Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego, którą pełni społecznie. Jest absolwentem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. W brydża gra od 1982 roku, kiedy to na pierwszym roku studiów poznał tajniki tej gry dzięki Andrzejowi Choniawce, koledze z roku, a dziś czołowemu polskiemu brydżyście. Od roku 2010 jest członkiem ZZBS. Grał wpierw w drużynie AZS Uniwersytetu, zaś aktualnie gra w III-ligowej drużynie „Entuzjaści”, którą sam założył i którą sam sponsoruje. Stelmaszyk od 1992 roku pracuje w Szczecińskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o., gdzie zajmował różne stanowiska, w różnych działach. Aktualnie zatrudniony jest w dziale Planowania Inwestycji i Gospodarki Urządzeniami jako Opiekun Rejonu. Od roku 2008 jest również członkiem Rady Nadzorczej SEC. Ma ukończony kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 KAC   

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3043925