strona główna
  Odpocznijmy na chwilę od newsów związanych z koronawirusem. Najnowszy Świat Biznesu trafił do czytelników i jest do pobrania w wersji pdf.
W pierwszym w tym roku wydaniu magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego przeczytamy obszerną relację i podsumowanie konkursu Perły Biznesu 2019 oraz rozmowę z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyszłości drogi S6 (jej oddanie było Wydarzeniem Gospodarczym 2019 roku), dokończeniu drogi S3, obwodnicach Pomorza Zachodniego i szybkiej trasie do Warszawy przez Wałcz. Numer jak zwykle uzupełnia Koktajl biznesowy, felietony ekonomistów, Karuzela kadrowa i Twarze Biznesu. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<<
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 4-5/2013

  HOME    Świat Biznesu nr 4-5/2013    

Kawka możliwości

Program „Kawka” zainaugurowany został w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 26 lutego 2013 roku. Jest to wspólny program Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, który zaistniał dzięki inicjatywie szczecińskiego funduszu.

- Potrzebę stworzenia programu dającego możliwość finansowania działań zgodnie z programem ochrony powietrza województwa zachodniopomorskiego zgłosiłem w 2011 na spotkaniu z zarządem Narodowego Funduszu – mówi Jacek Chrzanowski, prezes zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. - Po licznych konsultacjach program został zatwierdzony w grudniu 2012 roku przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu.

Ważnym działaniem w zakresie ochrony powietrza jest ograniczenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń, poprzez likwidację starych przestarzałych palenisk w domach jednorodzinnych  i podłączenie ich do sieci miejskiej, bądź zastosowanie indywidualnej kotłowni wyposażonej np. w pompy ciepła. W ramach Kawki będzie można przeznaczyć wsparcie finansowe na termomodernizację budynków, modernizację sieci cieplnej, rozbudowę sieci ciepłowniczej.

W województwie zachodniopomorskim beneficjentami programu będą samorządy na terenie których zanotowano przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza (Szczecin, Szczecinek, Koszalin). Konstrukcja dofinansowania ma umożliwić uzyskanie dotacji (55%) również osobom fizycznym, posiadającym domy w obrębie zagrożonych stref . Budżet programu w  skali kraju wynosi 800 mln zł, z czego 400 mln to środki Narodowego Funduszu,  a  pozostałe 400 mln zł  ma pochodzić ze środków funduszów wojewódzkich. Realizacja inwestycji finansowanych w oparciu o program „Kawka” ma na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (CAFE).

- O terminie naboru wniosków będziemy wszystkich zainteresowanych informować na naszej stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl. – dodaje prezes Chrzanowski. - Gorąco zachęcam państwa do skorzystania z tej atrakcyjnej oferty.

(MB)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2982916