strona główna
  Wręczyliśmy Perły Biznesu 2021
Wkład obywateli Ukrainy w rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego wydarzeniem roku 2021. Marcin Hołub, prezes mPower Osobowowścią Biznesu. Redakcja naszego magazynu po raz 18. wręczyła nagrody gospodarcze Pomorza Zachodniego.
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 7-8/2009

  HOME    Świat Biznesu 7-8/2009    

Kryzys mniej dotkliwy

29 maja w Hotelu Radisson SAS odbyła się debata, na której gościł Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki. Wicepremier mówił o możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców, partnerstwie międzynarodowym oraz kondycji polskiej gospodarki.

W spotkaniu uczestniczyli lokalni przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej. Dariusz Więcaszek, prezes PIG wskazywał, że mimo deklaracji likwidacji wieczystego użytkowania nieruchomości konsumpcyjnych, rząd wycofał się z obietnic uregulowania tego problemu. Premier zaapelował do wszystkich ugrupowań politycznych o konsolidację i współpracę w celu zmiany prawa w tym zakresie.

Uczestnicy spotkania pytali także czy rząd ma plany wsparcia dla prowadzących biznes w warunkach kryzysu. - Myślę, że przedsiębiorcy potrzebują więcej swobody – mówił Pawlak. Uproszczenie mechanizmów możliwe jest jego zdaniem przez stosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i walkę z rozrośniętą i uciążliwą biurokracją.

Zdaniem ministra gospodarki statystyki są jednak pocieszające. Wzrost PKB w I kwartale br. na poziomie 0,8 proc. to pozytywny wyjątek w Europie, który świadczy o stabilności polskiej gospodarki. - Ceny spadły, więc warto inwestować i trafiać w nisze rynkowe- zachęcał. – Ale trzeba też brać przy tym, pod uwagę, zachowania konsumentów i specyfikę rynku.

Przedsiębiorcy pytali o szansę budowy elektrowni atomowej w naszym województwie. - Musimy stawiać na czyste technologie i energię odnawialną – deklarował Pawlak – Uważam, że najlepszym miejscem na elektrownie nuklearną jest północ województwa.

(ama)

Fot. (A.Makuchowska)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Danuta Zawadzka

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3620103