strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 1-2/2012

  HOME    Świat Biznesu nr 1-2/2012    

Lektury „Świata Biznesu”: Jak nie radzimy z kryzysem

Kryzysy były, są i będą. To banalne motto nadal pozostaje prawdziwe. Wszak okres od początku XIX wieku do końca pierwszej dekady XXI wieku to czasy ekonomicznych niepokojów i kryzysów gospodarczych. W dziejach nowożytnych świat przeżywał dostatnie chwile jedynie przez dwie dekady przed I wojną światową, kiedy rządził tzw. złoty standard oraz w krótkim okresie lat 2003-2007. Ostatni kryzys (lat 2007-2010) to nie pierwszy i z pewnością nie ostatni efekt błędów rządów, przedsiębiorców i konsumentów.

O tym i poprzednich kryzysach traktuje praca zbiorowa grupy naukowców Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, którzy podjęli próbę zbadania zachowań firm i gospodarstw domowych wobec ostatniego kryzysu. Autorzy przeprowadzili wnikliwe badania empiryczne w grupie 200 przedsiębiorstw i 500 gospodarstw domowych Pomorza Zachodniego, uznając za główny cel badań ocenę reakcji podmiotów gospodarczych na zjawiska recesji i kryzysu .

Wnioski wskazują, że zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe wykazują się słabą reaktywnością, mają istotne problemy przystosowawcze i w efekcie stają się ofiarami dekoniunktury. Choć nie nastrajają one optymistycznie, to jednak intencją autorów tej książki nie jest epatowanie kryzysem, jego objawami i skutkami.

Sadzimy, że pozycja ta może pomóc w eliminacji wielu realnych problemów, przed którymi stają firmy i konsumenci w fazach dekoniunktury. Dlatego książka ta adresowana jest przede wszystkim do praktyków biznesu, analityków, konsultantów i doradców biznesowych.

(a)

„Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu.” – praca zbiorowa pod red. Augustyny Burlity, Grażyny Maniak i Anety Zelek.

Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2011 r.


Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088467