strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 1-2/2009

  HOME    Świat Biznesu 1-2/2009    

Liczę na unijny airbag!

"Świat Biznesu" rozmawia z Barbarą Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Czy zdaniem pani prezes kryzys finansowy dotarł już do Polski?

-Polskę dotknęły emocje związane z kryzysem. Na podstawie tych emocji możemy odnieść wrażenie, że ten kryzys również dotknął Polskę. Niewątpliwie poprzez globalizację rynku finansowego, kryzys w jakimś sensie dotyka system finansowy  w Polsce. Najlepszym na to dowodem jest zbyt asekuracyjne zachowanie się  banków komercyjnych.

Banki, co obserwujemy, powstrzymują się od finansowania przedsiębiorstw, nakładają pewne rygory związane z tym finansowaniem . Myślę ,że to jest dobrze jeśli chodzi o zasadę, ale nie należy w tym przesadzać. W szczególności przy finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Powstrzymanie tego finansowania może spowodować nie tylko spowolnienie gospodarcze, z którym mamy do czynienia, ale doprowadzić do  recesji.

Uważam, że mamy na szczęście w Polsce, taką swoistą,  poduszkę powietrzną i nie odczujemy tak mocno skutków światowego kryzysu. Mam tu na myśli kwotę  60 mld złotych, które trafią do nas w postaci dotacji unijnych. Sądzę, że w związku z tym nie  spotka  nas recesja, o której tak głośno mówi się na Zachodzie. Pomoc unijna stanie się dla nas takim airbagiem, swoistym amortyzatorem.

Kryzys również zagląda do gospodartw domowych. Czy nie uważa pani, ze  przeniósł się on już na rynek nieruchomości, rynek samochodowy czy też rynek artykułów wyposażenia mieszkań?

-Jeśli kryzys dotknie duże firmy, które generują rynek, to przeniesie się on na kryzys gospodarstw domowych. Jest to naturalne. Brak stałego dochodu z dużej firmy takiej jak np. stocznia czy też fabryka kabli w Załomiu, która ostatnio przeżyła istotny kryzys, powoduje że społeczeństwo nie ma dochodu, a więc nie wzbudza popytu. I to jest jedna sprawa. Poza tym obserwujemy częściowy powrót naszych rodaków z wysp brytyjskich . To też zmniejsza popyt, gdyż przestają na rynek trafiać pieniądze zarobione za granicą, które  przeznacza się na remont mieszkania lub zakup samochodu.

Co do rynku nieruchomości, to pierwsza reakcja banków w Polsce, dotycząca kredytów hipotecznych była bardzo negatywna : nie udzielamy kredytów, oczekujemy wyższej zdolności kredytowej i większego wkładu własnego. Ale takie emocjonalne podejście banków do finansowania kredytów mieszkaniowych zostały na szczęście nieco wystudzone.

- Tydzień temu wystąpiła pani na ogólnopolskim forum finansowym w Warszawie z referatem pt. "Stan systemu pożyczkowo- gwarancyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw.Szanse i wyzwania". O czym pani  mówiła?

Rola systemu  funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w warunkach spowolnienia gospodarczego wzrasta.  System bankowy oczekuje na to, by fundusze pożyczkowe pełniej angażowały się w finansowanie ludzi młodych, startujących w biznesie, szczególnie tych którzy tworzą firmy innowacyjne . Firmy te generują co prawda dość wysoki poziom ryzyka, ale również pozwalają w przyszłości na wygenerowanie odpowiednich stóp zwrotu z inwestycji.  Powiem tak: przed funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi stoi wyzwanie spowalniania spowalniania gospodarki.

Tym bardziej, że w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych pojawiają się możliwości dokapitalizowania systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, a zatem możliwość przełożenia tych kapitałów na wzrost gospodarczy sektora małych i średnich firm.

A jaka jest oferta Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości?

- Polska Fundacja Przedsiębiorczości udziela pożyczek  i małym firmom i mikrofirmom do wysokości 120 tys, zł z okresem finansowania do 5 lat. Oferta ta jest uzupełniona szeroką działalnością  szkoleniową i doradczą, która jest dużym wsparciem dla przedsiębiorców. W ostatnim roku przeszkoliliśmy nieodpłatnie ok. 5 tys. przedsiębiorców. Część szkoleń jest dofinansowywania ze środków Unii Europejskiej.

A co pani radzi młodym biznesmenom? Jak mają się dziś zachować?

-W tym trudnym okresie nie należy czekać biernie, lecz podnosić swój poziom wiedzy, szczególnie  w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej. Jeśli młodzi ludzie chcą rozpocząć działalność gospodarczą, niech nie oczekują  szybkiej rentowności , dużego wzrostu obrotów. Niech krok po kroku doskonalą wiedzę i umiejętności. Doświadczenia z jakich skorzystają w warunkach spowolnienia gospodarki, wspaniale zaprocentują za kilka lat, jeśli przetrzymają oni ten trudny okres w sposób aktywny.

Młodzieńczy zapał i energia powinny iść w parze z rozsądkiem,a przede wszystkim cierpliwością!

-Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Włodzimierz Abkowicz
Fot. Sylwia Abkowicz

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3044357