strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 1-2/2010

  HOME    Świat Biznesu nr 1-2/2010    

Mobilni inżynierowie

Pytanie kluczowe panelu dyskusyjnego, który odbył się w ramach listopadowych 40 Szczecińskich Dni Techniki brzmiało: Czy możliwe jest tworzenie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki bez młodej kadry inżynierskiej? Czyli innymi słowy jak zatrzymać lub ograniczyć jej migrację z regionu.

Zdaniem reprezentantów Urzędu Miejskiego, uczestniczących w panelu, instytucjami tworzącymi atmosferę rozwoju będą: parki naukowo-technologiczne i centra transferu wiedzy. Tak przynajmniej zakłada kolejna ( która to już?) strategia dla Szczecina.

Podczas dyskusji pojawiły się opinie, że pracodawcy nie chcą płacić za sam dyplom. Poszukują absolwentów zaangażowanych wcześniej w uczelniane koła naukowe, zdolnych pracować w zespole, punktualnych i odpowiedzialnych.

Dr hab. inż. Antoni Wiliński, dziekan Wydziału Informatyki ZUT przepowiada kariery inżynierom – pracodawcom, samozatrudniającym się, kreatywnym i mobilnym. Przeciwko „przesadnej mobilności” oponował jednak dr hab. inż. Jacek Wróbel, prorektor do spraw studenckich ZUT, mając na myśli rzesze najzdolniejszych wychowanków szczecińskich szkół średnich i wyższych wybierających dynamiczniejsze ośrodki w kraju czy emigrację. Skrytykował też brak konkretnego wsparcia władz lokalnych dla środowiska akademickiego, co rozmija się z treściami głoszonymi w oficjalnych dokumentach.

(roa)

Fot. Podczas dyskusji pojawiły się opinie, że pracodawcy nie chcą płacić za sam dyplom.(R.Wałęga)


Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3041338