strona główna
  Odpocznijmy na chwilę od newsów związanych z koronawirusem. Najnowszy Świat Biznesu trafił do czytelników i jest do pobrania w wersji pdf.
W pierwszym w tym roku wydaniu magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego przeczytamy obszerną relację i podsumowanie konkursu Perły Biznesu 2019 oraz rozmowę z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyszłości drogi S6 (jej oddanie było Wydarzeniem Gospodarczym 2019 roku), dokończeniu drogi S3, obwodnicach Pomorza Zachodniego i szybkiej trasie do Warszawy przez Wałcz. Numer jak zwykle uzupełnia Koktajl biznesowy, felietony ekonomistów, Karuzela kadrowa i Twarze Biznesu. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<<
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 6-7/2016

  HOME    Świat Biznesu nr 6-7/2016    

Mój antyaudyt

Nie ma większego znaczenia, czy doniesienia rządu z ostatnich tygodni, zarówno te zawierające totalną krytykę poprzedników, jak i te entuzjastycznie oceniające pół roku aktualnych rządów nazwiemy audytem, raportem, sprawozdaniem, rozprawką, PR-em. Nie mają one znaczenia, bowiem nie stanowią rzetelnej recenzji tego co się dzieje z polską gospodarką. A dzieje się…  Po pierwsze, propagowane przez rząd programy rozwoju społeczno-gospodarczego stanowią realne zagrożenie dla stanu finansów publicznych. Dość powiedzieć, że planowany na ten rok defi cyt budżetu w kwocie ok. 55 mld zł jest rekordowy, gdyż najwyższy od 26 lat. W kolejnych latach czekają nas kolejne wydatki i pogłębianie defi cytu, bo rząd obiecuje podnieść kwotę wolną od podatku (minimum 4 mld zł ubytku w budżecie), obniżyć wiek emerytalny (minimum kilkanaście miliardów), pomoc dla frankowiczów, bezpłatne leki dla seniorów itp. Trzeba będzie pożyczać pieniądze na sfinansowanie tych kosztownych cacek, którymi rząd korumpuje społeczeństwo. A nie będzie łatwo, nie będzie tanio.

Agencje ratingowe, które oceniają naszą wiarygodność kredytową od 20 lat, dotychczas wystawiały nam dobre cenzurki (rating systematycznie wzrastał). W tym roku po raz pierwszy agencja S&P obniżyła rating i jego perspektywę, a agencja Moody’s utrzymała rating polskiego długu na poziomie A2, ale zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną. Trzecia z „wielkiej trójki”, agencja Fitch już publikuje ostrzeżenia o rychłej obniżce ratingu. Oznacza to, że koszt pozyskania kapitału z zagranicy wzrośnie, wzrośnie więc koszt obsługi polskiego zadłużenia.   Negatywne recenzje agencji ratingowych wpływają też na odpływ kapitału zagranicznego z Polski. Od początku 2016 roku do połowy maja z polskiej giełdy wyprowadzono ponad 200 mld zł, a to ponad 20 proc. łącznej kapitalizacji całej giełdy. Kiepska kondycja giełdy to pierwszy symptom pogarszającej się koniunktury. Sytuację pogarsza destabilizacja kursu złotego. Dzisiaj polski złoty jest uznawany za jedną z najsłabszych walut świata, traci na wartości (od początku roku o ok. 10 proc.) i wpływa na wzrost zagranicznego długu publicznego i prywatnego. W tym ostatnim przypadku zapłac(z)ą frankowicze, oczekujący od rządu wsparcia. Słaby złoty, odpływ kapitału, pogarszający się klimat gospodarczy to podstawowe przyczyny zahamowania inwestycji. Te - jak wiadomo - są (powinny być) głównym motorem wzrostu gospodarczego. Nie dziwi więc wyhamowanie tempa wzrostu PKB w Polsce. Oficjalne dane za I kwartał 2016 r. wyraźnie wskazują na spowolnienie gospodarki – PKB wzrosło o 3 proc., podczas gdy w ustawie budżetowej rząd chyba nazbyt optymistycznie przyjął 3,8 proc. To nie jedyne rozczarowanie! Rozczarowuje też narastanie presji fi skalnej. Nowy podatek bankowy, niepewny, nieczytelny podatek od handlu, opłata paliwowa i wodna, zapowiedź zintegrowania wszelkich obciążeń związanych z PIT, ZUS itp. to zabiegi, których celem ma być zasilenie budżetu. W każdym z tych przypadków efekt dla realnej gospodarki i kondycji ekonomicznej Polaków jest negatywny.   Tak prezentuje się obiektywny - bo oparty na faktach i liczbach, a nie politycznych emocjach – antyaudyt polskiej gospodarki pod nowymi rządami.

Aneta Zelek

Dr hab. Aneta Zelek, profesor ZPSB, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2982978