strona główna
  Odpocznijmy na chwilę od newsów związanych z koronawirusem. Najnowszy Świat Biznesu trafił do czytelników i jest do pobrania w wersji pdf.
W pierwszym w tym roku wydaniu magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego przeczytamy obszerną relację i podsumowanie konkursu Perły Biznesu 2019 oraz rozmowę z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyszłości drogi S6 (jej oddanie było Wydarzeniem Gospodarczym 2019 roku), dokończeniu drogi S3, obwodnicach Pomorza Zachodniego i szybkiej trasie do Warszawy przez Wałcz. Numer jak zwykle uzupełnia Koktajl biznesowy, felietony ekonomistów, Karuzela kadrowa i Twarze Biznesu. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<<
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 8-9/2017

  HOME    Świat Biznesu 8-9/2017    

Morski kongres z akcentem na rzeki

– Porty, stocznie i żegluga śródlądowa mogą stanowić koło zamachowe polskiej gospodarki – podkreślała premier Beata Szydło, otwierając 8 czerwca 5. Międzynarodowy Kongres Morski w Filharmonii w Szczecinie.  

– Zadania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej to nie tylko przywrócenie żeglugi śródlądowej, ale to także wszystko to, co już się dzieje, jeśli chodzi o odbudowę przemysłu stoczniowego i portów – wyliczała premier.

Dodała, że przemysł stoczniowy to nie tylko ważny dział gospodarki, miejsca pracy dla tysięcy osób i duma z polskiej myśli technicznej, ale również symbol przemian i polskiej drogi do wolności, walki o godność i sprawiedliwość społeczną oraz niepodległości.

– Z tego powodu decyzje naszych poprzedników o likwidacji stoczni były niezrozumiałe – stwierdziła szefowa rządu, zaznaczając, że obecnie sprawy idą w dobrym kierunku. – Polska potrzebuje rozwoju przemysłu stoczniowego i żeglugi śródlądowej.

Premier wspomniała też, że działania związane z rozwojem wodnych dróg śródlądowych mają szerszy kontekst, zwiększają bowiem bezpieczeństwo i niezależność Polski. O bezpieczeństwie i rozwoju kraju mówiła tego samego dnia w Świnoujściu. W tamtejszym terminalu LNG trwał rozładunek gazowca, który przywiózł skroplony gaz ze Stanów Zjednoczonych. To była pierwsza taka dostawa do Europy Środkowo-Wschodniej.

– Ta inwestycja łączy w sobie dwa priorytety polskiego rządu: bezpieczeństwo i rozwój – mówiła premier.

W pierwszym dniu kongresu Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przypominał: – Jako ministerstwo zostaliśmy stworzeni do odbudowy żeglugi śródlądowej. Dlatego też powstała strategia wpisana do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i będąca jej integralną częścią.

Jak dodał, drogi śródlądowe są też elementem strategii transportu Polski, zaś ratyfikowana przez rząd konwencja AGN daje pewność realizacji tych inwestycji. Dodajmy jeszcze, że w imieniu organizatorów i gospodarzy kongresu uczestników i gości przywitali Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, Dariusz Więcaszek, prezes Północnej Izby Gospodarczej i fundacji Kongres Morski, Dariusz Słaboszewski prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz kpt. ż.w. Mirosław Folta z Polskiej Żeglugi Morskiej. Podczas dwudniowych (8-9 czerwca) debat kongresu rozmawiano nie tylko o rozwoju żeglugi śródlądowej, przemysłu stoczniowego i portów. Dużo uwagi poświęcono również szkolnictwu morskiemu, ekologii, rybołówstwu i przetwórstwu rybnemu.

Minister Gróbarczyk w wystąpieniu 9 czerwca zapowiedział, że jego resort będzie kontynuował działania mające na celu wzmocnienie gospodarki morskiej. – Mam nadzieję, że w przyszłym roku podczas 6. Międzynarodowego Kongresu Morskiego będę mógł przedstawić kolejne konkretne działania na rzecz przywrócenia gospodarce morskiej i żegludze śródlądowej należnych im – bo wynikających z ich potencjału – pozycji w ramach naszej gospodarki – zaznaczył M. Gróbarczyk. Również w przyszłym roku Polska będzie organizatorem Światowego Dnia Morza. Te uroczystości odbędą się w Szczecinie. Minister Gróbarczyk i gość z Indonezji – Luhut Binsar Panjaitan, wicepremier i minister koordynator ds. morskich tego państwa – podpisali memorandum o współpracy dotyczącej spraw morskich. W trakcie kongresu jedną z ciekawszych prezentacji miał Paweł Brzezicki, zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej. Przedstawił projekt utworzenia Morskiego Funduszu Inwestycyjnego – na wzór Danish Ship Finance. Miałby on wspierać budowę statków przez polskie stocznie i rozwój terminali portowych. W dorocznym spotkaniu branży morskiej w Szczecinie uczestniczyło ok. tysiąca osób. Łącznie odbyło się ponad 50 spotkań z udziałem prawie 200 gości (prelegentów i ekspertów). – W imieniu ministerstwa obiecujemy, że wszystkie ważne postanowienia, które tutaj padły, będziemy przez naszą roczną pracę wdrażać – mówiła na koniec tego wydarzenia Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, dziękując wolontariuszom, organizatorom i fundatorom 5. MKM.

Wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski z kolei podkreślił, że Polska zawsze dążyła do tego, aby być krajem, który się bogaci w oparciu o gospodarkę morską. Dodał, że takie spotkania jak kongres dowodzą tych ambicji, ale za ambicjami muszą iść określone czyny. Jako przykład konkretnego działania i ziszczenia idei rozwoju ekonomicznego Polski podał terminal LNG w Świnoujściu.

ELŻBIETA KUBOWSKA

fot. ABES

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2933288