strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 5-6/2010

  HOME    Świat Biznesu nr 5-6/2010    

Na przekór: Sąsiedzi

Teraz czas jest ciężki  i wymagane jest pewne uspokojenie – które przyjdzie z czasem.

Pogadajmy więc o naszych sąsiadach. Sąsiadach Polski. Wiedzą sąsiedzi na czym kto siedzi – powiada mądrość ludowa.

Zacznijmy zatem  od Skandynawów. Wrzucamy wszystkich razem do jednego worka i traktujemy ich (w stereotypie) jako drwali, którzy piją.
No i jesteśmy w Niemczech. Niemcy raczej uważają się za wyżej postawionych od nas. Cywilizacyjnie oczywiście…  i  kulturalnie. Mieli np. orkiestrę symfoniczną w Oświęcimiu. Z naszej strony synonimem Niemca jest Szwab, który może oszwabić, czyli tyle co oszukać. Istnieje grupa Niemców, którzy uznają się za wypędzonych, a przecież zostali przesiedleni przez Wielką Trójkę. Można uznać, że wypędzoną (z rodzicami) jest  żyjąca do dziś mała Eryka, wypędzoną z polskiej ziemi, na którą jej rodzina przyszła bez zaproszenia. A Eryka uznaje, że jest dalej niewinna.

Teraz Czesi. Pamiętamy Dąbrówkę. I w pamięci zbiorowej istnieją jako bracia. Bracia Czesi (razem ze Słowakami, których za bardzo nie rozróżniamy). Lubimy o nich mówić Pepiczki i coś dodawać o czeskim filmie.
Węgrzy, kiedyś też i sąsiedzi - to bratanki. Pozytywni.

No i Ukraińcy, kiedyś twardo stawaliśmy przeciw sobie i Ukraina się trochę pogubiła. Ukraina, nasza Siostra. Podobnie (jednak) jak Rosja – nasza większa, gniewna Siostra. Chcemy się z nią pogodzić. Litwini, „boćwinko wie”, jak mówił Zagłoba, myślą że ich chcemy połknąć, ale po co?
 I tak to się układa. To Polska – jedyny miłujący pokój kraj na świecie.

Wojciech Olejniczak

 Dr hab. Wojciech Olejniczak, informatyk, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, profesor ZPSB

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3015863