strona główna
  Wręczyliśmy Perły Biznesu 2021
Wkład obywateli Ukrainy w rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego wydarzeniem roku 2021. Marcin Hołub, prezes mPower Osobowowścią Biznesu. Redakcja naszego magazynu po raz 18. wręczyła nagrody gospodarcze Pomorza Zachodniego.
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 7-8/2009

  HOME    Świat Biznesu 7-8/2009    

O zarządzaniu finansami

Konferencja „Zarządzanie Finansami – aktualne wyzwania teorii i praktyki”, organizowana przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyła się w dniach 22-24 kwietnia w hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach. Oprócz wielu polskich akademików i praktyków nad morzem zjawili się reprezentanci uniwersytetów z: Malezji, Czech, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Finlandii, Szwajcarii oraz Szkocji.

Zainteresowani mogli posłuchać m.in. prof. Stanisława Kasiewicza z SGH, prof. Mirosława Krajewskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Mirosława Hamrola z UE w Poznaniu, Rektora US prof. Waldemara Tarczyńskiego oraz Skarbnika Miasta Szczecin Stanisława Lipińskiego. Poruszano tematy dotyczące inwestowania w warunkach bessy, o czym mówili m.in. prof. Magdalena Jerzemowska z Uniwersytetu Gdańskiego i prof. Henryk Sobolewski z WSB w Poznaniu. Z kolei prof. Dariusz Wędzki z UE w Krakowie i prof. Janusz Kudła z Uniwersytetu Warszawskiego wypowiadali się o narzędziach zarządzania finansami i celach ich stosowania.

Problematykę kreowania wartości przedsiębiorstw, standardów wyceny i efektywności inwestycji podjęli m. in. prof. Elżbieta Mączyńska z SGH, prof. Tadeusz Dudycz z Politechniki Wrocławskiej oraz Przewodniczący Rady Programowej Konferencji prof. Dariusz Zarzecki.

Tegorocznym laureatem nagrody Beta przyznawanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami został prof. Waldemar Frąckowiak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za publikację „Fuzje i przejęcia”.

(d)

Fot. Laureatem nagrody Beta został prof. Waldemar Frąckowiak (archiwum)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Danuta Zawadzka

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3620100