strona główna
  Wybieramy Perły Biznesu 2019

Rozpoczyna się szesnasta edycja konkursu „Perły Biznesu”. Zgłoszenia
kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach – Wydarzenie Gospodarcze
2019 i Osobowość Biznesu 2019. Organizatorem konkursu jest redakcja
„Świata Biznesu”.

DOWIEDZ SIĘ JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATÓW DO NAGRODY>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 3-4/2010

  HOME    Świat Biznesu nr 3-4/2010    

PŻM: Trochę mniej niż rok temu

W 2009 roku statki Polskiej Żeglugi Morskiej przewiozły 21,2 mln ton ładunków – trochę mniej niż rok wcześniej. W 2008 roku było to bowiem 21,6 mln ton.

W strukturze przewozów w 2009 roku dominowało zboże i produkty zbożowe – 5,7 mln ton. Przewóz tego ładunku wzrósł o 2,2 mln ton w stosunku do roku 2008 (3,5 mln ton). Spadła natomiast liczba transportowanego węgla i koksu : z 5,8 mln w 2008 roku do 4,3 mln ton w 2009.

Transport pozostałych ładunków w 2009 roku przedstawiał się następująco: nawozy – 1,2 mln ton (rok wcześniej – 1,0 mln ton), ruda żelaza – 883 tys. ton (2008 – 307 tys. ton), fosforyty – 784 tys. ton (2008 – 1,4 mln ton), płynna siarka – 501 tys. ton (2008 - 442 tys. ton), wyroby stalowe – 306 tys. ton (2008 - 415 tys. ton), sucha siarka – 288 tys. ton (2008 – 562 tys. ton), inne – 884 tys. ton (2008 – 1,1 mln ton).

W przewozach czarterowych statki PŻM przewiozły w 2009 roku 6,4 mln ton ładunków, w porównaniu do 6,9 mln ton w 2008 r.

Jeśli chodzi o sposób zatrudnienia statków PŻM w 2009, dominowały zafrachtowania pojedyncze, stanowiące 53,5 proc. ogółu przewozów (w 2008 było to 29,7 proc.). Z kolei przewozy realizowane na podstawie podpisywanych kontraktów znacznie się zmniejszyły: z 38 proc. w 2008 do zaledwie 16,6 proc. w 2009 roku.

SG

fot. MS Pomorze pływa we flocie PŻM /fot. archiwum/


Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2899975