strona główna
  Perły Biznesu - zgłoś kandydatów na Wydarzenie i Osobowość 2017 roku
Do naszej redakcji dotarły już pierwsze zgłoszenia kandydatów do rywalizacji
w obu kategoriach. Przypomnijmy, że zgłoszenia kandydatów przyjmujemy
w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2017 i Osobowość Biznesu
2017.
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Perły Biznesu 2014

  HOME    Perły Biznesu 2014    

Perły Biznesu 2014

Zasady zgłaszania kandydatów

Do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2014 roku  mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, które pojawiły się na terenie  Pomorza Zachodniego w roku 2014. Regulamin konkursu preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością, których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje , rozwój inwestycyjny lub zwiększenie liczby  miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników.

Z kolei do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesu 2014 mogą być zgłaszane osoby, które w 2014 roku  wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy realizacji  projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.

Regulamin konkursu można przeczytać tutaj>>

Zgłoszenia

Kandydata do „Pereł Biznesu” w jednej z dwóch kategorii: Wydarzenie  Gospodarcze lub Osobowość Biznesu może zgłosić każdy czytelnik „Świata Biznesu”. Warunkiem jest  dokonanie zgłoszenia wg wzoru formularza, który znajduje się na stronie internetowej „Świata Biznesu” wraz z pisemnym uzasadnieniem (w pliku formularza). Zgłoszenia pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną przyjmuje:

Redakcja „Świata Biznesu” (organizator konkursu)
70-550 Szczecin
pl. Hołdu Pruskiego 8
tel: 91 442 92 75, 601 335 804, 601 705 299
fax: 91 885 48 03
e-mail: redakcja@swiatbiznesu.com

w terminie do 10 stycznia 2015 roku.

Pobierz formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy Wydarzenie Gospodarcze 2014>>

Formularz zgłoszeniowy Osobowość Biznesu 2014>>

Rozstrzygnięcie

Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, której  przewodniczy prof. Aneta Zelek, ekonomistka, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. W skład kapituły wchodzą ekonomiści, przedstawiciele świata nauki  oraz szczecińscy publicyści ekonomiczni. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem statuetek i dyplomów laureatom nastąpi w lutym 2015 roku w szczecińskim hotelu Novotel Szczecin Centrum.

Kto wygrywał w poprzednich latach? Oto dotychczasowi laureaci>>

Co roku konkurs podsumowuje uroczysta gala.

(red)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Mieczysław Manik
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Współpraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2317154