strona gwna
  Dyskusja o gospodarce morskiej

Oto wiodcy temat najnowszego wiata Biznesu. Do rozmowy o sytuacji w brany morskiej zaprosilimy przedstawicieli wiata biznesu i nauki. W dyskusji w aktualnym numerze uczestnicz: Andrzej Strzeboski, prezes zarzdu Stoczni Szczeciskiej, Pawe Szumny, zastpca dyrektora Urzdu Morskiego w Szczecinie, Jarosaw Tarczyski, prezes Pnocnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczeciskiego

Caa rozmowa w magazynie wiat Biznesu nr 6-7/2018. Przeczytaj w wersji PDF>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Pery Biznesu 2014

  HOME    Pery Biznesu 2014    

Pery Biznesu 2014

Zasady zgaszania kandydatw

Do konkursu „Pery Biznesu” w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2014 roku  mog by zgaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, ktre pojawiy si na terenie  Pomorza Zachodniego w roku 2014. Regulamin konkursu preferuje zjawiska gospodarcze, ktre charakteryzuj si nowoczesnoci i oryginalnoci, ktrych efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje , rozwj inwestycyjny lub zwikszenie liczby  miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja bdca egzemplifikacj powyszych wyrnikw.

Z kolei do konkursu „Pery Biznesu” w kategorii Osobowo Biznesu 2014 mog by zgaszane osoby, ktre w 2014 roku  wyrniy si nieszablonowym, innowacyjnym podejciem przy realizacji  projektw zwizanych z gospodark i dziaalnoci publiczn.

Regulamin konkursu mona przeczyta tutaj>>

Zgoszenia

Kandydata do „Pere Biznesu” w jednej z dwch kategorii: Wydarzenie  Gospodarcze lub Osobowo Biznesu moe zgosi kady czytelnik „wiata Biznesu”. Warunkiem jest  dokonanie zgoszenia wg wzoru formularza, ktry znajduje si na stronie internetowej „wiata Biznesu” wraz z pisemnym uzasadnieniem (w pliku formularza). Zgoszenia poczt elektroniczn, faksem lub poczt tradycyjn przyjmuje:

Redakcja „wiata Biznesu” (organizator konkursu)
70-550 Szczecin
pl. Hodu Pruskiego 8
tel: 91 442 92 75, 601 335 804, 601 705 299
fax: 91 885 48 03
e-mail: redakcja@swiatbiznesu.com

w terminie do 10 stycznia 2015 roku.

Pobierz formularze zgoszeniowe:

Formularz zgoszeniowy Wydarzenie Gospodarcze 2014>>

Formularz zgoszeniowy Osobowo Biznesu 2014>>

Rozstrzygnicie

Oceny kandydatur zgoszonych do konkursu dokona Kapitua Konkursowa, ktrej  przewodniczy prof. Aneta Zelek, ekonomistka, rektor Zachodniopomorskiej Szkoy Biznesu. W skad kapituy wchodz ekonomici, przedstawiciele wiata nauki  oraz szczeciscy publicyci ekonomiczni. Uroczyste rozstrzygnicie konkursu wraz z wrczeniem statuetek i dyplomw laureatom nastpi w lutym 2015 roku w szczeciskim hotelu Novotel Szczecin Centrum.

Kto wygrywa w poprzednich latach? Oto dotychczasowi laureaci>>

Co roku konkurs podsumowuje uroczysta gala.

(red)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
wiat Biznesu
al. Piastw 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Wodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespó redakcyjny
Micha Abkowicz
Mieczysaw Manik
Pawe Staa
Magdalena Szczepkowska

Stali felietonici
Jacek Batg
Stanisaw Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Wsppraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elbieta Kubowska

Reklamy i ogoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dbogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiaów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjtych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna tre reklam, ogosze
i tekstów sponsorowanych.

wiat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2482123