strona główna
  Komu przyznać Perły Biznesu? Zaproponuj kandydatów.
Rozpoczynamy etap zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego  „Perły Biznesu”.  Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2022 i Osobowość Biznesu 2022.  Organizatorem konkursu jest jak co roku redakcja „Świata Biznesu”.
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Perły Biznesu 2014

  HOME    Perły Biznesu 2014    

Perły Biznesu 2014

Zasady zgłaszania kandydatów

Do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2014 roku  mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, które pojawiły się na terenie  Pomorza Zachodniego w roku 2014. Regulamin konkursu preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością, których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje , rozwój inwestycyjny lub zwiększenie liczby  miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników.

Z kolei do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesu 2014 mogą być zgłaszane osoby, które w 2014 roku  wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy realizacji  projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.

Regulamin konkursu można przeczytać tutaj>>

Zgłoszenia

Kandydata do „Pereł Biznesu” w jednej z dwóch kategorii: Wydarzenie  Gospodarcze lub Osobowość Biznesu może zgłosić każdy czytelnik „Świata Biznesu”. Warunkiem jest  dokonanie zgłoszenia wg wzoru formularza, który znajduje się na stronie internetowej „Świata Biznesu” wraz z pisemnym uzasadnieniem (w pliku formularza). Zgłoszenia pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną przyjmuje:

Redakcja „Świata Biznesu” (organizator konkursu)
70-550 Szczecin
pl. Hołdu Pruskiego 8
tel: 91 442 92 75, 601 335 804, 601 705 299
fax: 91 885 48 03
e-mail: redakcja@swiatbiznesu.com

w terminie do 10 stycznia 2015 roku.

Pobierz formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy Wydarzenie Gospodarcze 2014>>

Formularz zgłoszeniowy Osobowość Biznesu 2014>>

Rozstrzygnięcie

Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, której  przewodniczy prof. Aneta Zelek, ekonomistka, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. W skład kapituły wchodzą ekonomiści, przedstawiciele świata nauki  oraz szczecińscy publicyści ekonomiczni. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem statuetek i dyplomów laureatom nastąpi w lutym 2015 roku w szczecińskim hotelu Novotel Szczecin Centrum.

Kto wygrywał w poprzednich latach? Oto dotychczasowi laureaci>>

Co roku konkurs podsumowuje uroczysta gala.

(red)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Danuta Zawadzka

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3716584