strona gwna
  Dyskusja o gospodarce morskiej

Oto wiodcy temat najnowszego wiata Biznesu. Do rozmowy o sytuacji w brany morskiej zaprosilimy przedstawicieli wiata biznesu i nauki. W dyskusji w aktualnym numerze uczestnicz: Andrzej Strzeboski, prezes zarzdu Stoczni Szczeciskiej, Pawe Szumny, zastpca dyrektora Urzdu Morskiego w Szczecinie, Jarosaw Tarczyski, prezes Pnocnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczeciskiego

Caa rozmowa w magazynie wiat Biznesu nr 6-7/2018. Przeczytaj w wersji PDF>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Pery Biznesu 2016

  HOME    Pery Biznesu 2016    

Pery Biznesu 2016

To bdzie ju trzynasta edycja konkursu „Pery Biznesu”. Zgoszenia kandydatw przyjmujemy w dwch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2016 i Osobowo Biznesu 2016. Organizatorem konkursu jest redakcja „wiata Biznesu”.


Jak i kogo zgaszamy?

Do konkursu „Pery Biznesu” w kategorii Wydarzenie Gospodarcze mog by zgaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, ktre pojawiy si na terenie Pomorza Zachodniego w roku 2016. Regulamin konkursu preferuje zjawiska gospodarcze, ktre charakteryzuj si nowoczesnoci i oryginalnoci, ktrych efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje, rozwj inwestycyjny lub zwikszenie liczby miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja bdca egzemplifikacj powyszych wyrnikw. Z kolei do konkursu „Pery Biznesu” w kategorii Osobowo Biznesu mog by zgaszane osoby, ktre w 2016 roku wyrniy si nieszablonowym, innowacyjnym podejciem przy realizacji projektw zwizanych z gospodark i dziaalnoci publiczn.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgoszenia wedug wzoru formularza, ktry znajduje si na stronie internetowej „wiata Biznesu” www.swiatbiznesu.com, wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Formularz zgoszeniowy Wydarzenie Gospodarcze 2016>>

Formularz zgoszeniowy Osobowo Biznesu 2016>>

Zgoszenia poczt elektroniczn, faksem lub poczt tradycyjn przyjmuje redakcja „wiata Biznesu”, e-mail: redakcja@swiatbiznesu.com, 70-550 Szczecin, pl. Hodu Pruskiego 8, tel: 91 44 292 75, 601 335 804, 601 705 299; fax: 91 885 4803;  w terminie do 30 grudnia 2016 roku.

Kiedy rozstrzygnicie?

Oceny kandydatur zgoszonych do konkursu dokona Kapitua Konkursowa, w skad ktrej wchodz ekonomici, przedstawiciele wiata nauki oraz szczeciscy publicyci ekonomiczni. Kapitule przewodniczy w tym roku prof. Stefan Domek, prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ds. rozwoju i organizacji uczelni. Uroczyste rozstrzygnicie konkursu wraz z wrczeniem statuetek i dyplomw laureatom nastpi w pierwszej dekadzie lutego 2017 roku. Podczas gali „Pere Biznesu” wrczone zostan take wyrnienia dla start-upw „Inspirujcy Start”, przyznawane przez Polsk Fundacj Przedsibiorczoci oraz portal gospodarczy Szczecinbiznes.pl. Partnerem gwnym gali „Pere Biznesu” jest Polska Fundacja Przedsibiorczoci, kierowana przez prezes Barbar Bartkowiak. Patronat medialny nad konkursem objy redakcje TVP Szczecin, „Kuriera Szczeciskiego” oraz portalu Szczecinbiznes.pl.

Regulamin konkursu mona przeczyta tutaj>>


red

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
wiat Biznesu
al. Piastw 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Wodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespó redakcyjny
Micha Abkowicz
Mieczysaw Manik
Pawe Staa
Magdalena Szczepkowska

Stali felietonici
Jacek Batg
Stanisaw Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Wsppraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elbieta Kubowska

Reklamy i ogoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dbogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiaów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjtych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna tre reklam, ogosze
i tekstów sponsorowanych.

wiat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2482222