strona główna
  Turystyka, hotele, wyjazdy, przyjazdy...

... czyli wakacyjny Świat Biznesu. Branża turystyczna zdominowała najnowsze wydanie naszego magazynu. W wersji pdf przeczytacie je tu:

Przeczytaj/pobierz Świat Biznesu nr 8-9/2017>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Wiadomość dnia
Perły Biznesu: zgłoś kandydatów na wydarzenie i osobowość 2015 roku

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do nagród gospodarczych Pomorza Zachodniego Perły Biznesu. Po raz 12. podsumujemy 12 miesięcy w gospodarce Pomorza Zachodniego wybierając Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu minionego roku. Zapraszamy do nadsyłania kandydatur wszystkich naszych czytelników. 

Kogo nagradzamy?

Do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2015 roku  mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, które pojawiły się na terenie  Pomorza Zachodniego w roku 2015. Regulamin konkursu preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością, których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje , rozwój inwestycyjny lub zwiększenie liczby  miejsc pracy. Nagrody otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników.

Z kolei do konkursu „Perły Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesu 2015 mogą być zgłaszane osoby, które w 2015 roku  wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy realizacji  projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.

Regulamin konkursu >>

Jak zgłosić kandydatów?

Kandydata do „Pereł Biznesu” w jednej z dwóch kategorii: Wydarzenie  Gospodarcze lub Osobowość Biznesu może zgłosić każdy czytelnik „Świata Biznesu”. Warunkiem jest  dokonanie zgłoszenia wg wzoru formularza, który znajduje się na stronie internetowej „Świata Biznesu” wraz z pisemnym uzasadnieniem (w pliku formularza). Zgłoszenia pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną przyjmuje:

Redakcja „Świata Biznesu” (organizator konkursu)
70-550 Szczecin
pl. Hołdu Pruskiego 8
tel: 91 442 92 75, 601 335 804, 601 705 299
fax: 91 885 48 03
e-mail: redakcja@swiatbiznesu.com

w terminie do 15 stycznia 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy Wydarzenie Gospodarcze 2015>>

Formularz zgłoszeniowy Osobowość Biznesu 2015>>

Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, której  przewodniczy prof. Aneta Zelek, ekonomistka, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. W skład kapituły wchodzą ekonomiści, przedstawiciele świata nauki  oraz szczecińscy publicyści ekonomiczni. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem statuetek i dyplomów laureatom nastąpi w lutym 2016 roku.

Poznaj dotychczasowych laureatów>>

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
Pl. Hołdu Pruskiego 8
70-550 Szczecin
tel.091/4429275, fax 091/8854803


Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Alicja Kowalska
Mieczysław Manik
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Stanisław Flejterski
Wojciech Olejniczak
Aneta Zelek
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach

Reklamy i ogłoszenia
tel. 0 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2173922