strona główna
  Odpocznijmy na chwilę od newsów związanych z koronawirusem. Najnowszy Świat Biznesu trafił do czytelników i jest do pobrania w wersji pdf.
W pierwszym w tym roku wydaniu magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego przeczytamy obszerną relację i podsumowanie konkursu Perły Biznesu 2019 oraz rozmowę z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyszłości drogi S6 (jej oddanie było Wydarzeniem Gospodarczym 2019 roku), dokończeniu drogi S3, obwodnicach Pomorza Zachodniego i szybkiej trasie do Warszawy przez Wałcz. Numer jak zwykle uzupełnia Koktajl biznesowy, felietony ekonomistów, Karuzela kadrowa i Twarze Biznesu. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<<
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 1-2/2010

  HOME    Świat Biznesu nr 1-2/2010    

Pieniądze na środowisko

14 grudnia podpisano umowę, na podstawie której słupski Urząd Morski otrzyma za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 74,8 mln zł na odbudowę  3-kilometrowego odcinka kołobrzeskiej plaży.

Inwestycja  pochłonie 88 mln zł i potrwa do grudnia 2011 roku. Umowę podpisali w Kołobrzegu w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego i, przewodniczącego sejmiku wojewódzkiego Olgierda Geblewicza, prezes WFOŚiGW Jacek Chrzanowski oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Robert Szubert.
– Po zakończeniu inwestycji, przez 30 lat nie trzeba będzie martwić się o plaże, na których wypoczywają przyjeżdżający do Kołobrzegu turyści – komentował decyzję minister Gawłowski.

Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko skorzystało już kilka gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego. Wśród nich jest Wałcz, Kołobrzeg, Goleniów, Mielno oraz Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, który podpisał 10 grudnia kolejną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Na jej podstawie Związek otrzyma 293 mln zł na budowę kanalizacji, wodociągów i oczyszczalni ścieków w powiecie szczecineckim. Wartość dofinansowania przyznanego w ramach Programu zachodniopomorskim beneficjentom przekroczyła 555 mln zł.

Przemysław Weprzędz

Fot. Umowę podpisali Jacek Chrzanowski i Robert Szubert (P.Weprzedz)

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2981620