strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 8-9/2015

  HOME    Świat Biznesu nr 8-9/2015    

Podatkowe eldorado

Leciałem ostatnio samolotem do Berlina i miałem okazję siedzieć obok sympatycznego pana, który okazał się być prezesem znanej firmy Storck AG – producenta słodyczy i właściciela takich marek jak Merci, Mamba, czy Werther’s Original. Rozmowa dotyczyła różnych tematów, ale wkrótce płynnie przeszliśmy na biznes. Prezes pozytywnie wyrażał się o polskiej gospodarce, podkreślał przewidywalność i relatywnie stabilną walutę, co korzystnie kontrastuje z sytuacją np. w Rosji czy na Ukrainie.

Jednym z dyskutowanych wątków były podatki. W Polsce prawie wszyscy uważają, że podatki są za wysokie i pomstują na rządzących za ten stan rzeczy. Politycy wszystkich opcji obiecują obniżenie podatków, gdy tylko wyborcy pozwolą im rządzić. Co ciekawe, obiecują też zwiększenie wydatków z kasy państwa, która niestety nie jest „z gumy”. Żeby komuś zwiększyć przy niższych podatkach, to komuś innemu trzeba zabrać. Prezes Thomas Albrecht skonstatował, że podatki w Niemczech są wysokie – oszacował, że około 50% jego zarobków zabiera niemiecki fiskus. Zwróćmy uwagę, że są to zwykle zarobki znacznie wyższe niż w Polsce, a więc wpływy podatkowe są również odpowiednio wysokie. Moje współczucie z powodu tak bolesnego obciążenia dochodu zbył uśmiechem, stwierdzając, że nie jest tak źle, bo jednak państwo daje w zamian konkretne korzyści. Pieniądze te w różnej formie wracają do podatników. Bo jest to bogate państwo odpowiedzialne za dobro wspólnoty. Czy nasze podatki są więc wysokie czy niskie? Porównując je z niemieckimi, skandynawskimi czy francuskimi, są bardzo niskie. Z dostępnego porównania wszystkich krajów świata ze względu na łączne obciążenia podatkowe w relacji do produktu krajowego brutto Polska prezentuje się jak podatkowe Eldorado. W 2014 łączne opodatkowanie w naszym kraju stanowiło zaledwie 16,8% PKB, podczas gdy w Niemczech 44,0%, we Francji 51,9%, we Włoszech 46,5%. Rekordzistami są kraje skandynawskie, gdzie wartość ta przekracza znacznie 50%. Obciążenia podatkowe dotyczą wszystkich danin na rzecz państwa, obejmują więc podatki dochodowe, VAT, składki emerytalne, ubezpieczenia zdrowotne, akcyzę, cła itd.

Które kraje mają zbliżony do nas poziom obciążeń podatkowych w relacji do PKB? Są to np. takie państwa jak Czad, Pakistan, Etiopia, Filipiny czy Kostaryka. A rekordzistami o najniższych obciążeniach są Syria (2,7%), Południowy Sudan (3,7%) i Nigeria (3,8%) – kraje w stanie wojny i niepokojów etnicznych. A jak to jest w innych krajach Europy Środkowej, które razem z Polską dołączyły do UE? Tam przywoływany wskaźnik jest wyższy więcej niż 2 razy. Najwyższy w Czechach (41,0%) i Słowenii (40,1%).

Różnica pomiędzy łącznym opodatkowaniem PKB w Polsce i w innych krajach europejskich jest zaskakująco wysoka, co powinno skłonić nas do poważnej dyskusji. Wszystko wskazuje na to, że model „biedne państwo” i „bogaci obywatele”, choć brzmi atrakcyjnie, to jednak nie sprawdza się. Gdyby ten model działał, to stara, mądra Europa z pewnością dawno by go wprowadziła w życie.

Dariusz Zarzecki

Prof. dr hab Dariusz Zarzecki, kierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, szef Programu MBA US, prezes zarządu spółki doradczej Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088446