strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu 12/2014

  HOME    Świat Biznesu 12/2014    

Porty w nowej perspektywie

Polskie porty morskie w nowej perspektywie finansowej w Unii Europejskiej 2020 – pod takim hasłem zorganizowano 16 października w hotelu Radisson Blu w Szczecinie konferencję naukową z cyklu „Porty morskie”. Odbyła się już po raz ósmy, choć po latach przerwy.

Podsumowanie efektów nowych inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach morskich, wspartych środkami unijnymi w latach 2007-13, było jednym z celów konferencji. Naukowcy oraz eksperci i specjaliści dyskutowali również o przyszłości, czyli strategii rozwoju portów w nowej unijnej perspektywie finansowej 2014-20.

Profesor Marek Grzybowski z Akademii Morskiej w Gdyni zwrócił uwagę na dziewięć strategicznych korytarzy transportowych, które sprawiają, że region Morza Bałtyckiego położony jest peryferyjnie. Z kolei prof. Czesława Christowa z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego mówiła o stanie badań naukowych i barierach w ich prowadzeniu oraz wykorzystaniu.

Na konferencji zastanawiano się m.in. nad skutkami dla portów, wchodzącej w życie od 1 stycznia 2015 r. tzw. dyrektywy siarkowej. Statki pływające w strefie SECA, czyli po Morzu Bałtyckim i Północnym oraz kanale La Manche będą przechodzić na paliwa ekologiczne. Zakłada się, że docelowo będą napędzane LNG. W portach potrzebna jest więc infrastruktura umożliwiająca tankowanie paliw alternatywnych.

Rafał Zahorski, przewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin, ubolewał, że nie ma woli do dokończenia budowy drogi ekspresowej S3. – Ta droga jest istotna nie tylko dla życia Terminalu Promowego w Świnoujściu, ale również istotna do tranzytu z Czech – mówił. – Liczymy na to, że ogromny tranzyt ruszy po użeglownieniu Odry oraz pogłębieniu toru wodnego Świnoujście-Szczecin.

Pogłębienie toru wodnego, unowocześnienie terminalu promowego oraz inwestycje związane z LNG to według prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Zbigniewa Miklewicza, kluczowe kierunki rozwojowe portów.

Konferencję współorganizowali: szczeciński Wydział Ekonomiczny Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ZMPSiŚ oraz Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu.

ek

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088289