strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 11-12/2011

  HOME    Świat Biznesu nr 11-12/2011    

Powstaje Centrum Nanotechnologii

3 października z udziałem marszałka zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego prof. Włodzimierza Kiernożyckiego odbyła się  uroczystość podpisania aktu erekcyjnego Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nanotechnologii  Zachodniopomorskiego Uniwersytetem Technologicznego.

Budynek Centrum, zlokalizowany został  w Szczeinie przy al.Piastów naprzeciwko rektoratu ZUT.W nowym obiekcie na powierzchni około 10 tys. m. kw. mieścić się będą nowoczesne sale dydaktyczne, laboratoria, czytelnia oraz aula, która pomieści 500 studentów.

Centrum stanie się zespołem 72 laboratoriów dydaktycznych, w  których prowadzone będą zajęcia (wykłady, seminaria i laboratoria) z nowoczesnych kierunków studiów takich m.in jak  inżynieria materiałowa, biotechnologia, a zwłaszcza  nanotechnologia.

Inwestycja warta ponad 44 mln. złotych zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz częściowo z budżetu państwa.

Głównym projektantem Centrum jest Studio A4 Stanisława Kondarewicza, zaś generalnym wykonawcą inwestycji jest renomowana warszawska firma budowlana Erbud.

Inwestycja zostanie zakończona do końca września 2012 roku, co oznacza, że pierwsi studenci i pracownicy nauki pojawią się  w nowym budynku  w roku akademickim 2012/2013.

wab

Infografika. W nowym obiekcie na powierzchni około 10 tys. m. kw. mieścić się będą nowoczesne sale dydaktyczne i laboratoria.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3044380