strona główna
  Biznes z tarczą czy na tarczy? Przeczytaj dyskusję przedsiębiorców w najnowszym Świecie Biznesu
Na pytania na temat skutków pandemii koronawirusa, oceny programów pomocowych i najbliższych miesięcy w gospodarce odpowiedzieli: Laura Hołowacz, prezes zarządu Grupy CSL, Lesław Siemaszko, właściciel firmy deweloperskiej oraz Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej, członek zarządu firmy Durable z Przecławia.

W najnowszym numerze Świata Biznesu warto również przeczytać wywiad z Janem Gackowskim, wiceprezesem zarządu spółki Calbud, laureatem nagrody  Perła Biznesu 2019 w kategorii Osobowość Biznesu.

W magazynie tradycyjnie znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach gospodarczych z regionu, zmiany kadrowe w zachodniopomorskim biznesie i felietony ekonomistów. >>PRZECZYTAJ/ POBIERZ PDF<< 
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Świat Biznesu nr 4-5/2014

  HOME    Świat Biznesu nr 4-5/2014    

Praktyka w biznesie i nauce to podstawa

Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług to innowacyjny projekt Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, który skierowany jest do studentów, naukowców i przedsiębiorców całego regionu zachodniopomorskiego. Nowe centrum to nie tylko teoria, to przede wszystkim praktyczne i konkretne możliwości, które dają, m.in. pracownie: Fokusowa, Innoanaliz oraz Call Center.

Laboratorium Innoanaliz zostało przygotowane z myślą o podniesieniu świadomości innowacyjnego podejścia do podejmowanych działań biznesowych. Myśl ta ma przyświecać realizowanym procesom dydaktycznym, badaniom naukowym oraz współpracy między nauką a biznesem. Dzięki dostępowi do specjalistycznego oprogramowania możliwe będzie praktyczne zapoznanie się z wyzwaniami stojącymi przed innowacyjnymi firmami we współczesnej gospodarce. Dotyczy to w szczególności analizy i optymalizacji procesów głównych i rozwojowych, podejmowania decyzji w warunkach niepewności i przy oddziaływaniu wielu zmiennych, pozyskiwania i oceny pomysłów dotyczących usprawnień pochodzących od zatrudnionych w firmach pracowników jak również od innych osób, np. klientów na całym świecie (tzw. crowdsourcing), a także analizy możliwych i efektywnych aliansów i pozyskanie partnerów Praktyka w biznesie i nauce to podstawa strategicznych do realizowanych i planowanych działań biznesowych. W ramach procesu dydaktycznego studenci będą mogli także uczestniczyć w grze symulacyjnej, obrazującej ścieżki komercjalizacji nowych rozwiązań.

- Wykorzystanie laboratorium umożliwi nie tylko upraktycznienie przekazywanej wiedzy w bezpiecznym środowisku, ale także będzie wspierało firmy w realizacji działań eksperymentalnych prowadzących do podniesienia innowacyjności. Będą oni mieli bowiem możliwość symulacji konsekwencji swoich decyzji w wymiarze strategicznym, co ma znaczący wpływ na obniżenie poziomu ryzyka związanego z inwestycjami w innowacje. Ponadto będą mogli przekonać się jakie mechanizmy żądzą procesami komercjalizacji nowej wiedzy w różnych środowiskach, a nawet, przy pewnym poziomie otwartości, we współpracy z pracownikami naukowymi i studentami wypracować strategiczne ścieżki rozwoju, korzystając ze światowych doświadczeń zaimplementowanych w zakupionych systemach informatycznych. Wreszcie, dzięki temu zaangażowaniu, będą mogli na miejscu zapoznać się ze standardami realizacji działań rozwojowych funkcjonującymi na świecie, tzw. dobrymi praktykami w tym zakresie – mówi dr Katarzyna Łobacz, opiekunka Pracowni Innoanaliz. Laboratorium daje także nowe możliwości realizacji badań naukowych, stając się swego rodzaju poligonem doświadczalnym, pozwalającym na analizę sposobu podejmowania decyzji strategicznych przez firmy w odniesieniu do działań rozwojowych i modeli innowacyjnych działań przedsiębiorczych w sposób profesjonalny, a jednocześnie nieinwazyjny i bezpieczny dla samych firm. Celom naukowym, ale również biznesowym może służyć także zaawansowane oprogramowanie do analizy danych statystycznych oraz treści, dające potencjał szeroko zakrojonych analiz zależności, segmentacji, oraz wariantowania i symulacji na bazie istniejących lub pozyskanych danych oraz informacji jakościowych.

Pracownia Call Center funkcjonująca w ramach Centrum Badań i Innowacji stanowi interaktywne środowisko badawcze z dostępem do nowoczesnych laboratoriów wyposażonych w zaawansowaną technologicznie aparaturę oraz oprogramowanie badawczo-analityczne i wizualizacyjne, umożliwiające realizację procesów badawczo-rozwojowych i kreowanie innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb praktyki gospodarczej. Pracownię tworzy 10 komfortowych, wygodnych i ergonomicznych stanowisk roboczych wyposażonych w zestawy komputerowe i zestawy do ankietowania (tj. łącze komunikacyjne, słuchawki oraz mikrofon), przeznaczone do realizacji procesów badawczych w oparciu o technikę wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (tzw. CATI), a także innych procesów biznesowych (w tym, m.in. obsługi klienta) na potrzeby sektora usług. W bezpośrednim sąsiedztwie dostępne jest pomieszczenie dla osoby koordynującej procesy realizowane w Call Center, którego wyposażenie obejmuje, m.in. stół konferencyjny na 20 osób oraz sprzęt projekcyjny i multimedialny, niezbędny do prowadzenia szkoleń dla tele-ankieterów oraz pozostałych zadań, wynikających z wykorzystania infrastruktury. Pomieszczenie to pełni jednocześnie funkcję pracowni mobilnej, co w praktyce oznacza rozszerzenie Call Center o dodatkowe 20 stanowisk poprzez wykorzystanie sprzętu komputerowego z Mobilnej Pracowni Badawczej. Wszystkie komputery wyposażone są w specjalistyczne 18 kwiecień-maj 2014 19 Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług to innowacyjny projekt Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, który skierowany jest do studentów, naukowców i przedsiębiorców całego regionu zachodniopomorskiego. Nowe centrum to nie tylko teoria, to przede wszystkim praktyczne i konkretne możliwości, które dają, m.in. pracownie: Fokusowa, Innoanaliz oraz Call Center. Laboratorium Innoanaliz zostało przygotowane z myślą o podniesieniu świadomości innowacyjnego podejścia do podejmowanych działań biznesowych. Myśl ta ma przyświecać realizowanym procesom dydaktycznym, badaniom naukowym oraz współpracy między nauką a biznesem. Dzięki dostępowi do specjalistycznego oprogramowania możliwe będzie praktyczne zapoznanie się z wyzwaniami stojącymi przed innowacyjnymi firmami we współczesnej gospodarce. Dotyczy to w szczególności analizy i optymalizacji procesów głównych i rozwojowych, podejmowania decyzji w warunkach niepewności i przy oddziaływaniu wielu zmiennych, pozyskiwania i oceny pomysłów dotyczących usprawnień pochodzących od zatrudnionych w firmach pracowników jak również od innych osób, np. klientów na całym świecie (tzw. crowdsourcing), a także analizy możliwych i efektywnych aliansów i pozyskanie partnerów Praktyka w biznesie i nauce to podstawa strategicznych do realizowanych i planowanych działań biznesowych. W ramach procesu dydaktycznego studenci będą mogli także uczestniczyć w grze symulacyjnej, obrazującej ścieżki komercjalizacji nowych rozwiązań. - Wykorzystanie laboratorium umożliwi nie tylko upraktycznienie przekazywanej wiedzy w bezpiecznym środowisku, ale także będzie wspierało firmy w realizacji działań eksperymentalnych prowadzących do podniesienia innowacyjności. Będą oni mieli bowiem możliwość symulacji konsekwencji swoich decyzji w wymiarze strategicznym, co ma znaczący wpływ na obniżenie poziomu ryzyka związanego z inwestycjami w innowacje. Ponadto będą mogli przekonać się jakie mechanizmy żądzą procesami komercjalizacji nowej wiedzy w różnych środowiskach, a nawet, przy pewnym poziomie otwartości, we współpracy z pracownikami naukowymi i studentami wypracować strategiczne ścieżki rozwoju, korzystając ze światowych doświadczeń zaimplementowanych w zakupionych systemach informatycznych. Wreszcie, dzięki temu zaangażowaniu, będą mogli na miejscu zapoznać się ze standardami realizacji działań rozwojowych funkcjonującymi na świecie, tzw. dobrymi praktykami w tym zakresie – mówi dr Katarzyna Łobacz, opiekunka Pracowni Innoanaliz. Laboratorium daje także nowe możliwości realizacji badań naukowych, stając się swego rodzaju poligonem doświadczalnym, pozwalającym na analizę sposobu podejmowania decyzji strategicznych przez firmy w odniesieniu do działań rozwojowych i modeli innowacyjnych działań przedsiębiorczych w sposób profesjonalny, a jednocześnie nieinwazyjny i bezpieczny dla samych firm. Celom naukowym, ale również biznesowym może służyć także zaawansowane oprogramowanie do analizy danych statystycznych oraz treści, dające potencjał szeroko zakrojonych analiz zależności, segmentacji, oraz wariantowania i symulacji na bazie istniejących lub pozyskanych danych oraz informacji jakościowych. Pracownia Call Center funkcjonująca w ramach Centrum Badań i Innowacji stanowi interaktywne środowisko badawcze z dostępem do nowoczesnych laboratoriów wyposażonych w zaawansowaną technologicznie aparaturę oraz oprogramowanie badawczo- -analityczne i wizualizacyjne, umożliwiające realizację procesów badawczo-rozwojowych i kreowanie innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb praktyki gospodarczej. Pracownię tworzy 10 komfortowych, wygodnych i ergonomicznych stanowisk roboczych wyposażonych w zestawy komputerowe i zestawy do ankietowania (tj. łącze komunikacyjne, słuchawki oraz mikrofon), przeznaczone do realizacji procesów badawczych w oparciu o technikę wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (tzw. CATI), a także innych procesów biznesowych (w tym, m.in. obsługi klienta) na potrzeby sektora usług. W bezpośrednim sąsiedztwie dostępne jest pomieszczenie dla osoby koordynującej procesy realizowane w Call Center, którego wyposażenie obejmuje, m.in. stół konferencyjny na 20 osób oraz sprzęt projekcyjny i multimedialny, niezbędny do prowadzenia szkoleń dla tele-ankieterów oraz pozostałych zadań, wynikających z wykorzystania infrastruktury. Pomieszczenie to pełni jednocześnie funkcję pracowni mobilnej, co w praktyce oznacza rozszerzenie Call Center o dodatkowe 20 stanowisk poprzez wykorzystanie sprzętu komputerowego z Mobilnej Pracowni Badawczej. Wszystkie komputery wyposażone są w specjalistyczne oprogramowanie bezpośrednio wspierające proces gromadzenia danych empirycznych o charakterze ilościowym. Infrastruktura Call Center pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego, a także większe zainteresowanie i zaangażowanie w realizację badań środowiska przedsiębiorców, a tym samym generowanie w sposób systematyczny przydatnych rynkowo wyników badań. Przewiduje się, że zgodnie z modelem zachodnim współpraca tego typu spowoduje większą koncentrację przedsiębiorstw na nowatorskich badaniach podstawowych, będących bazą wyjściową do badań ukierunkowanych. Wyniki badań, pomimo ukierunkowania na konkretnych przedsiębiorców, zasilą ogólną bazę wiedzy, co pozwoli na systematyczne mnożenie wspólnych zasobów wiedzy.

Z kolei zadania Pracowni Fokusowej, także działającej w Centrum Badań i Innowacji, skupiają się na przeprowadzaniu zogniskowanych wywiadów grupowych, w tym na uruchomieniu stanowisk eyetrackingowych ze specjalistycznymi urządzeniami i oprogramowaniem do monitorowania ruchu i natężenia gałek ocznych. System monitoringu, tj. kamera i mikrofony kierunkowe, z których bezpośredni podgląd możliwy jest w obserwatorium zza lustra fenickiego, nazywanego potocznie lustrem weneckim, pozwala na zarejestrowanie, a następnie zanalizowanie reakcji uczestników różnych badań, np. sprawdzania reakcji na produkty w projektach marketingowych. Badania fokusowe, nazywane także zogniskowanymi wywiadami grupowymi, należą do badań jakościowych, a ich zastosowanie jest bardzo szerokie - od psychologii, socjologii, po oczywiście marketing. Najczęściej w badaniu uczestniczy od 6 do 8 osób (w Europie) oraz moderator badania. Rolą moderatora badania jest takie inicjowanie dyskusji w grupie, aby uzyskać jak najwięcej informacji na dany temat, jednocześnie nie pozwalając jednej osobie zdominować grupy. Badania fokusowe najczęściej stosuje się jako określenie, np. wzorców postępowania konsumentów, ich zachowania, myślenia (przy założeniu, że reprezentatywność nie jest istotna), np. badanie wizerunku marki, zwyczajów zakupowych, wprowadzenie nowego produktu na rynek, ulepszenie już istniejącego produktu, tak by był zgodny z oczekiwaniami klientów. Badania fokusowe stosuje się także jako narzędzie pomocnicze, które służy ustaleniu celów badawczych oraz zagadnień potrzebnych do budowy narzędzia badawczego do badań ilościowych. Pracowania fokusowa umożliwia przedsiębiorcom realizację badań, które indywidualnie będą dostosowane do ich potrzeb, które np. pozwolą im udoskonalić swoje produkty, usługi do preferencji klientów, rozpoznać potrzeby konsumenckie w obszarze wprowadzenia nowego produktu czy też odnowić logo firmy. Pracownia fokusowa kompleksowo zajmie się przeprowadzeniem takiego badania, od określenia problemu badawczego, po przygotowanie przez moderatora skryptu do wywiadu, dobór uczestników badania, nagranie spotkania, po przygotowanie transkrypcji i raportu z badania – mówi dr Urszula Chrąchol, opiekunka pracowni fokusowej. Ostatecznie przedsiębiorca otrzyma raport z realizacji wraz z propozycją rozwiązań, jakie może zastosować w danym obszarze, którego dotyczyło badanie. Wywiady grupowe czy też indywidualne są doskonałym narzędziem wspierającym pracę działu marketingu danej firmy. Sala fokusowa umożliwia prowadzenie badań na odległość dzięki zainstalowanemu sprzętowi do telekonferencji. Studenci mają możliwość obserwacji realizacji oraz uczestniczenia w badaniu przeprowadzanym na potrzeby zajęć dydaktycznych, wcielenia się w rolę moderatora oraz przygotowania raportu z badania.

10 lat Polski w Unii Europejskiej

W budynku Service Inter-Lab przy ul. Cukrowej w Szczecinie w dniu 08.05.2014 r. zostanie zorganizowany szereg wydarzeń z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W programie, m.in. warsztaty, debata oraz gra miejska. Zapraszamy serdecznie.

9.00 - przybycie gości, uczestników.
9.30 - uroczyste rozpoczęcie Dni Otwartych Service Inter-Lab.
9.30-11.00 - warsztaty dla Szkół średnich.
9.45-11.15 - debata z udziałem sektora BPO, władz Miasta Szczecin, mieszkańców, nauczycieli, naukowców i kół naukowych na temat: „Sektor Usług szansą Rozwoju Metropolii Szczecińskiej”  konferencja pt. „Możliwości jakie stwarza przedsiębiorcom Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”.
11.15-11.30 - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego WZiEU „Postaw na swój kierunek” (informacje dla zgłaszających się: www.foto.wzieu.pl), w tym wręczenie nagród zwycięzcom konkursu.
11.30-14.00
– zwiedzanie Laboratoriów i Pracowni Service Inter-Lab oraz prac i eventów przygotowanych przez Koła Naukowe.
12.00 - gra miejska pt. „Droga do Euro”, zorganizowana przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina przy aktywnym wsparciu Narodowego Banku Polskiego, w której uczniowie Szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika) z terenu województwa zachodniopomorskiego przy wsparciu studentów będą rywalizować o wartościowe nagrody. Gra będzie miała miejsce w przestrzeni infrastrukturalnej Uniwersytetu Szczecińskiego – pomiędzy ulicami Cukrową i Krakowską (w Szczecinie). Wykorzystywany będzie m.in. nowoczesny obiekt Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług - SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług, a uczestnicy wykażą się w zadaniach o tematyce   ekonomicznej, finansowej a także związanej z Unią Europejską.
14.30 – zakończenie gry miejskiej oraz rozstrzygnięcie konkursu „Postaw na swój kierunek”, w tym wręczenie nagród przez Dziekana Wydziału oraz przedstawiciela Banku NBP. Następnie poczęstunek w formie pikniku na świeżym powietrzu na terenie Kampusu Uniwersyteckiego.

Wydarzenie towarzyszące:
• Wystawa prac konkursu fotograficznego WZiEU pt. „Postaw na swój kierunek” w holu Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
• Szereg dodatkowych wydarzeń organizowanych przez Koła Naukowe Wydziału Szczegółowe plany wydarzeń będą dostępne na miejscu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową i telefoniczną. Informujemy, że na terenie obiektu znajdują się udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Promocji i Informacji Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US: promocja@wzieu.pl, tel. 914443122.


serviceinterlab.pl

artykuł promocyjny

logosil.jpg uesil.jpg

 

 

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3088917