strona główna
  Perły Biznesu - zgłoś kandydatów na Wydarzenie i Osobowość 2017 roku
Do naszej redakcji dotarły już pierwsze zgłoszenia kandydatów do rywalizacji
w obu kategoriach. Przypomnijmy, że zgłoszenia kandydatów przyjmujemy
w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2017 i Osobowość Biznesu
2017.
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Perły Biznesu 2016

  HOME    Perły Biznesu 2016    

Regulamin Konkursu Perły Biznesu 2016 organizowanego przez redakcję „Świata Biznesu”

§1
Wyróżnienia Perły Biznesu przyznawane są w dwóch kategoriach :
Wydarzenie Gospodarcze 2016  i Osobowość Biznesu 2016.
§ 2
Do konkursu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2016 roku  mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze występujące na terenie  Pomorza Zachodniego. Winny one charakteryzować się nowoczesnością i oryginalnością,  osiągnięciem dużego rezonansu w skali ogólnopolskiej bądź regionalnej, których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje technologiczne, innowacje produktowe, inwestycyjne, procesowe, wzrost inwestycji lub zwiększenie liczby  miejsc pracy.
Wyróżnienie otrzymuje organizacja lub instytucja działająca na terenie Województwa Zachodniopomorskiego będącą egzemplifikacją jednego z powyższych wydarzeń, zjawisk i trendów gospodarczych.
 § 3
Do konkursu w kategorii Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane osoby, związane z działalnością  gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,  które w  2016 roku  wyróżniły się  nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy opracowaniu lub zastosowaniu w praktyce  projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.
§ 4
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  dokonanie zgłoszenia wg wzoru formularza stanowiącego załącznik niniejszego Regulaminu wraz z pisemnym uzasadnieniem.  
Zgłoszenia przyjmuje : Redakcja „Świata Biznesu”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin tel.091/4429275, 0601335804, 0601705299, fax 091/8854803, e-mail : redakcja@swiatbiznesu.com. w terminie do 30 grudnia 2016 r.
§ 5
Kandydatury do wyróżnień zgłaszają samorządy i organizacje gospodarcze, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne, firmy, osoby prywatne a także członkowie kapituły,                                                                         
§ 6
Ocenę zgłoszonych kandydatur  przeprowadza Kapituła   Konkursowa na podstawie zgłoszeń oraz  ewentualnych  dodatkowych informacji niezbędnych do oceny końcowej.
§ 7
1. Kapituła Konkursowa  ogłasza decyzję o przyznaniu wyróżnień w trakcie  specjalnej uroczystości zorganizowanej przez redakcję "Świata Biznesu" w I kwartale 2017 r.  
2.Wręczenia  Pereł Biznesu dokonuje przewodniczący Kapituły wraz z  redaktorem naczelnym „Świata Biznesu”  lub osoby przez nich upoważnione.
§ 8
1.Omówienie działalności laureatów obu wyróżnień znajdzie się każdorazowo w wydaniu „Świata Biznesu”.
§ 9
1. Obrady Kapituły Konkursowej są niejawne.
2. Decyzje Kapituły Konkursowej  są ostateczne.
§ 10
Laureaci Pereł Biznesu  mogą umieszczać w wydawnictwach informacyjno-reklamowych i publikacjach drukowanych i elektronicznych informacje dotyczące wyróżnienia.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Mieczysław Manik
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Współpraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2358119