strona gwna
  Dyskusja o gospodarce morskiej

Oto wiodcy temat najnowszego wiata Biznesu. Do rozmowy o sytuacji w brany morskiej zaprosilimy przedstawicieli wiata biznesu i nauki. W dyskusji w aktualnym numerze uczestnicz: Andrzej Strzeboski, prezes zarzdu Stoczni Szczeciskiej, Pawe Szumny, zastpca dyrektora Urzdu Morskiego w Szczecinie, Jarosaw Tarczyski, prezes Pnocnej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczeciskiego

Caa rozmowa w magazynie wiat Biznesu nr 6-7/2018. Przeczytaj w wersji PDF>>
AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Pery Biznesu 2015

  HOME    Pery Biznesu 2015    

Regulamin Wyrnie Pera Biznesu 2015 przyznawanych przez redakcj wiata Biznesu

REGULAMIN

Wyrnie „Pera Biznesu 2015” przyznawanych przez redakcj „wiata Biznesu”.

1

Wyrnienia Pery Biznesu przyznawane s w dwch kategoriach:
Wydarzenie Gospodarcze 2015 i Osobowo Biznesu 2015.

2

Do konkursu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2015 roku  mog by zgaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze wystpujce na terenie  Pomorza Zachodniego. Winny one charakteryzowa si nowoczesnoci i oryginalnoci,  osigniciem duego rezonansu w skali oglnopolskiej bd regionalnej, ktrych efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje technologiczne, innowacje produktowe, inwestycyjne, procesowe, wzrost inwestycji lub zwikszenie liczby  miejsc pracy.
Wyrnienie otrzymuje organizacja lub instytucja dziaajca na terenie Wojewdztwa Zachodniopomorskiego bdc egzemplifikacj jednego z powyszych wydarze, zjawisk i trendw gospodarczych.

3

Do konkursu w kategorii Osobowo Biznesu mog by zgaszane osoby, zwizane z dziaalnoci  gospodarcz na terenie wojewdztwa zachodniopomorskiego,  ktre w  2015 roku  wyrniy si  nieszablonowym, innowacyjnym podejciem przy opracowaniu lub zastosowaniu w praktyce  projektw zwizanych z gospodark i dziaalnoci publiczn.

4

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  dokonanie zgoszenia wg wzoru formularza stanowicego zacznik niniejszego Regulaminu wraz z pisemnym uzasadnieniem.  

Zgoszenia przyjmuje : Redakcja „wiata Biznesu”, pl. Hodu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin tel.091/4429275, 0601335804, 0601705299, fax 091/8854803, e-mail : redakcja@swiatbiznesu.com. w terminie do 15 stycznia 2016 r.

5

Kandydatury do wyrnie zgaszaj samorzdy i organizacje gospodarcze, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne, firmy, osoby prywatne a take czonkowie kapituy.

6

Ocen zgoszonych kandydatur  przeprowadza Kapitua   Konkursowa na podstawie zgosze oraz  ewentualnych  dodatkowych informacji niezbdnych do oceny kocowej.

7

1. Kapitua Konkursowa  ogasza decyzj o przyznaniu wyrnie w trakcie  specjalnej uroczystoci zorganizowanej przez redakcj "wiata Biznesu" w I kwartale 2016 r.  
2.Wrczenia  Pere Biznesu dokonuje przewodniczcy Kapituy wraz z  redaktorem naczelnym „wiata Biznesu”  lub osoby przez nich upowanione.

8

1.Omwienie dziaalnoci laureatw obu wyrnie znajdzie si kadorazowo w wydaniu „wiata Biznesu”.

9

1. Obrady Kapituy Konkursowej s niejawne.
2. Decyzje Kapituy Konkursowej  s ostateczne.

10

Laureaci Pere Biznesu  mog umieszcza w wydawnictwach informacyjno-reklamowych i publikacjach drukowanych i elektronicznych informacje dotyczce wyrnienia. 

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
wiat Biznesu
al. Piastw 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
fax +48 91 885 48 03


Redaktor naczelny
Wodzimierz Abkowicz
tel. 091/4429275
redakcja@swiatbiznesu.com

Zespó redakcyjny
Micha Abkowicz
Mieczysaw Manik
Pawe Staa
Magdalena Szczepkowska

Stali felietonici
Jacek Batg
Stanisaw Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek

Wsppraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elbieta Kubowska

Reklamy i ogoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dbogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 091/4281111

Redakcja nie zwraca materiaów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjtych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna tre reklam, ogosze
i tekstów sponsorowanych.

wiat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 2482226