strona główna
  Znamy laureatów Pereł Biznesu 2020

Za nami 17. Gala Pereł Biznesu, konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego, organizowanego przez redakcję magazynu Świat Biznesu. Nagrody gospodarcze Pomorza Zachodniego przyznane zostały w dwóch kategoriach – Osobowość Biznesu 2020 i Wydarzenie Gospodarcze 2020. Laureatów i wyróżnionych poznaliśmy 7 września podczas gali w hotelu Novotel Szczecin Centrum.

Poznaj laureatów>>

AKTUALNE WYDANIE
PARTNERZY
PATRONATY
PREZENTACJE
Perły Biznesu 2020

  HOME    Perły Biznesu 2020    

Regulamin konkursu Perły Biznesu 2020

§1
Wyróżnienia Perły Biznesu przyznawane są w dwóch kategoriach :
Wydarzenie Gospodarcze 2020  i Osobowość Biznesu 2020.

§ 2
Do konkursu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2020 roku  mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze występujące na terenie  Pomorza Zachodniego. Winny one charakteryzować się nowoczesnością i oryginalnością,  osiągnięciem dużego rezonansu w skali ogólnopolskiej bądź regionalnej, których efektem jest ekspansja rynkowa, innowacje technologiczne, innowacje produktowe, inwestycyjne, procesowe, wzrost inwestycji lub zwiększenie liczby  miejsc pracy.
Wyróżnienie otrzymuje organizacja lub instytucja działająca na terenie Województwa Zachodniopomorskiego będącą egzemplifikacją jednego z powyższych wydarzeń, zjawisk i trendów gospodarczych.

§ 3
Do konkursu w kategorii Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane osoby, związane z działalnością  gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,  które w  2020 roku  wyróżniły się  nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy opracowaniu lub zastosowaniu w praktyce  projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.

§ 4
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  dokonanie zgłoszenia wg wzoru formularza stanowiącego załącznik niniejszego Regulaminu wraz z pisemnym uzasadnieniem.  
Zgłoszenia przyjmuje : Redakcja „Świata Biznesu”, al.Piastów 48/515 (Adres do korespondencji: ul.Cukrowa 45/5, 71-004 Szczecin) tel.: 0601335804, 0601705299, e-mail : redakcja@swiatbiznesu.com. w terminie do 31 maja 2021r.

§ 5
Kandydatury do wyróżnień zgłaszają samorządy i organizacje gospodarcze, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne, firmy, osoby prywatne a także członkowie kapituły,                                                                         

§ 6
Ocenę zgłoszonych kandydatur  przeprowadza Kapituła   Konkursowa na podstawie zgłoszeń oraz  ewentualnych  dodatkowych informacji niezbędnych do oceny końcowej.

§ 7
1. Kapituła Konkursowa  ogłasza decyzję o przyznaniu wyróżnień w trakcie  specjalnej uroczystości zorganizowanej przez redakcję "Świata Biznesu" we wrześniu 2021 r.  
2.Wręczenia  Pereł Biznesu dokonuje przewodniczący Kapituły wraz z  redaktorem naczelnym „Świata Biznesu” lub osoby przez nich upoważnione.

§ 8
1.Omówienie działalności laureatów obu wyróżnień znajdzie się każdorazowo w wydaniu „Świata Biznesu”.

§ 9
1. Obrady Kapituły Konkursowej są niejawne.
2. Decyzje Kapituły Konkursowej  są ostateczne.

§ 10
Laureaci Pereł Biznesu  mogą umieszczać w wydawnictwach informacyjnych i reklamowych oraz publikacjach drukowanych i elektronicznych informacje dotyczące wyróżnienia.

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

ul.Cukrowa 45-5,
71-004 Szczecin,

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515
70-311 Szczecin
tel.+48 601 335 804
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki

Współpraca
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Mieczysław Manik
Ewa Podgajna

Skład kolumn
Monika Gerlicka
tel. 603 557 311
monika@vemo.pl

Reklamy i ogłoszenia
tel. +48 601 335 804
reklama@swiatbiznesu.com

Druk
Rex-Druk
ul.Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91 428 11 11

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo opracowania redakcyjnego
tekstów przyjętych do druku.

Redakcja nie odpowiada za
merytoryczna treść reklam, ogłoszeń
i tekstów sponsorowanych.

Świat Biznesu w Internecie: www.swiatbiznesu.com
| Strona Główna |  Kontakt | 
 
CMS System, Powered by

Liczba odwiedzin: 3439608